Suriname 22 december op IMF-agenda

Het uitvoerend bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal op 22 december bijeenkomen om de goedkeuring van het Suriname programma te bespreken. Dit is ruim zeven maanden nadat de Surinaamse regering reeds een “staff level” akkoord had bereikt met dit internationaal financieel instituut. Het  “staff level” akkoord behelst een driejarige “Extended Fund Facility” van US$ 690 miljoen. Dit bedrag is een betalingsbalans steun aan Suriname bij de uitvoering van het Herstelplan om de economie te hervormen en weer op spoor te brengen.

Indien het IMF bestuur goedkeuring geeft aan het Suriname programma wordt onmiddelijk de eerste tranche, een bedrag van US$ 56 miljoen, op de rekening van de Centrale Bank van Suriname overgemaakt. Er is geen vast tijdschema voor de besprekingen binnen het IMF bestuur, maar het duurt meestal nog enkele weken voordat het IMF bestuur een beslissing neemt. De algemene verwachting is, dat het IMF het Suriname programma zal goedkeuren. 

Door deze “verlate” bespreking over het Suriname financieel ondersteuningsprgramma binnen het IMF bestuur, is er ernstige vertraging opgetreden in de uitvoering van het economisch Herstelplan van de regering. De uitvoering van het Herstelplan heeft de Surinaamse regering tot nu toe op eigen kracht en met eigen besparingen gedaan. Het doorvoeren van ingrijpende maatregelen zoals het loslaten van de wisselkoers en de afschaffing van subsidies hebben ernstige lastenverzwarende gevolgen voor de burgers.

Voor de meest kwetsbaren in de samenleving heeft de regering getracht enige verlichting te brengen door de bestaande sociale voorzieningen te verhogen. Deze sociale voorzieningen en mogelijke andere financieel ondersteuningsmaatregelen voor de meest kwetsbaren in de samenleving worden straks ondergebracht in het zogeheten sociaal vangnet. Hiervoor heeft de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) onlangs een lening van US$ 30 miljoen goedgekeurd.

De verwachting is dat na goedkeuring door het IMF van het financieel ondersteuningsprogramma aan Suriname, de Wereldbank en de IDB ook met hun financieringsbijdragen over de brug zullen komen voor ontwikkelingsprojekten en -programmas. Er wordt vooral uitgekeken naar financieringen van programma’s die de productie en exporten stimuleren, en inkomsten van de staat verhogen.

SS     

error: Kopiëren mag niet!