President Santokhi neemt online deel aan internationale democratie top met Joe Biden

Joe Biden, de Amerikaanse president, heeft donderdag de “Summit for Democracy” gehouden. Dit internationaal virtueel event werd bijgewoond door wereldleiders, gouvernementele en non-gouvernementele organisaties.

Tijdens deze top richtte president Chandrikapersad Santokhi zich tot de regeringsleiders. Het doel van dit event was tweevoudig. Ten eerste om toezeggingen en initiatieven over de drie belangrijkste thema’s te versterken; democratie, corruptiebestrijding, het bevorderen van respect voor mensenrechten en verdediging tegen dictatuur. Ten tweede om in alle eerlijkheid te spreken en te luisteren naar de uitdagingen waarmee de deelnemende landen worden geconfronteerd bij het naleven van de democratie.

President Santokhi gaf in zijn toespraak aan, dat in Suriname de democratie een fundamentele rol speelt in het garanderen van vrede en veiligheid. Ook gaf hij aan, dat dit event een belangrijke stap is bij het onderstrepen van het belang van de democratie. Om de democratie goed te laten functioneren, moet er zekerheid zijn dat de stemmen van de burgers worden gehoord en dat ze vrij zijn van vergelding voor de keuzes die ze maken.  Dit vooral binnen het domein van de participerende democratie. “Corruptie vernietigt de democratie en de rechtsstaat, omdat het de verantwoordingsplicht en transparantie belemmert”, sprak Santokhi.

Hij benadrukte de acties die zijn ondernomen door de regering om te voldoen aan de vereisten van de National Risk Analysis, ter voorkoming van witwassen, terrorisme financiering en illegale in- en uitstroom van gelden. Om transparantie te bevorderen zei de president een wetsontwerp te zullen voorleggen aan het parlement van Suriname betreffende de openbaarheid van overheidsinformatie (Wet Openbaarheid van Bestuur). Ook zei hij hierbij te werken aan het oprichten van een nationale ombudsman. Deze dient ter bescherming van aanklagers van de regering en klokkenluiders. 

“Ik doe een beroep op u allen, als leiders van uw volk, actie te nemen om het welzijn en de welvaart van uw natie tot stand te brengen, in het bijzonder om de principes van democratie te bevorderen, als één lichaam van naties”, aldus president Santokhi.

error: Kopiëren mag niet!