Ivan Fernald overhandigt zijn nieuwe boek aan president Santokhi

Oud-minister van Defensie, Ivan Fernald, heeft woensdag op het Kabinet van de President het eerste exemplaar van zijn boek “Moeizame opbouw en snelle afbraak” overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Het boek is een exposé van de politiek maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de periode 2010-2020 hebben voltrokken in het land.  

Volgens de politieke beschouwingen in het boek, is er een vicieuze cirkel van een snelle afbraak en een moeizame opbouw te merken in het laatste decennium. “Het is van groot belang, dat de president er nota van neemt, want hij heeft nu een zeer grote verantwoordelijkheid om ons land te leiden uit de economische malaise”, stelt Fernald. Met dit boek wil hij een bijdrage leveren, opdat gemaakte fouten zich niet herhalen. 

‘Disfunctioneel parlement knikt maar ja’

Volgens de politicus is een disfunctioneel parlement, die maar ja-knikt en niet de belangen van het volk voorzet, een van de oorzaken van zulke fouten. 

Zowel de politiekvoering als de verschillende instituten dienen ervoor te zorgen, dat het pad van duurzame ontwikkeling wordt gevolgd. De kwaliteit van het bestuur is bepalend of het volk baat zal hebben aan de vele natuurlijke hulpbronnen of het gelag betaalt van fouten in het beleid.  

In zijn boek laat de politicus ook verschillende deskundigen aan het woord, onder wie Jim Bousaid, leden van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en de indieners van de Amnestiewet. 

De politicus heeft getracht zo objectief mogelijk de ontwikkelingen te beschrijven en plaatst na elk hoofdstuk zijn conclusies. Oud-minister Fernald is lid van de adviesraad van de NPS, maar is van mening dat de inhoud van het boek de partij overstijgt. 

Het boek is geschreven met een breed publiek in gedachte. Het is het lezen waard voor zowel politici als studenten en eenieder die geïnteresseerd is in de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij raadt de lezers aan kritisch te zijn en heeft graag feedback. Het boek is vanaf vrijdag 10 december te verkrijgen.

CDS

error: Kopiëren mag niet!