Wan Bon wordt verpest door Fowru doti

In verband met Srefidensi heeft de regering in de onafhankelijkheidsmaand hier en daar het stadsdistrict fra fra laten schoonmaken. Deze sporadische actie werd alsof het iets geweldig betrof, breed uitgemeten door de media. De regering glom van trots, alsof zij een heldendaad had verricht. Alsof zij wil zeggen: “Kijk wij werken.”

Smerigheid

De bevolking maakt smerigheid. De bestuurders voelen zich geroepen om de rotzooi op te ruimen, want zij zijn niet in staat om onhebbelijke landskinderen netheid en beschaafdheid bij te brengen. Slechts een enkeling gedraagt zich naar wet en regelgeving.  

Prachtige tuin

Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer heeft een prachtige tuin. “Was het maar zo, dat Paramaribo er zo uitzag. Waarom kan de tuin van Openbaar Groen er piekfijn uitzien en om de hoek is het trottoir overwoekerd door onkruid?”, becommentarieerde een bezoeker.    

 Wan Bon

17 november De dag waarop Dobru (1935-1983) het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, ging ook dit jaar niet onopgemerkt voorbij aan een groep oude nationalistische rotten in het Surinaams politiek spel, die aan de vooravond van hun leven met zacht-treurige gemoedsstemming herinneringen ophaalden.

Eerbetoon

Het kwam ter sprake, dat Stichting Dobru de sterfdag van RR (Robin Raveles) niet memoreert.  De dichter/schrijver/politicus wordt op 29 maart (zijn geboortedag) geëerd door de stichting die zijn nalatenschap bewaart. “Hij die schrijft blijft, Dobru is niet dood.”

Gezond verstand ontbreekt 

“Het is publiek geheim, dat de bevolking als fowru doti kleeft aan Suriname, de Wan Bon van Dobru. De voorgestelde eenheid komt niet tot uiting. Het gaat nog steeds om etniciteit en niet om eenheid in denken, handelen en werken die het algemeen belang bevorderen. Dobru keert zich in zijn graf, omdat zijn Wan Bon wankelt. Het volk heeft de boodschap niet begrepen. De verdorven milieumentaliteit, die zich als een takru winti openbaart en het milieu verpest, is daar het bewijs van. Gezond verstand ontbreekt.”

 Doornenkroon

“Den someni wiwiri van wan bon lijken anno 2021 meer op een doornen- dan een bladerenkroon. De bladeren, de landskinderen verdorren, vallen van de boom, waaien alle- behalve de goede kant op.”

HD

door onkruid?”, becommentarieerde een bezoeker het terrein.

error: Kopiëren mag niet!