Nationaal Archief overhandigt digitaal bestand akten over aan CBB

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft onlangs een digitaal bestand met akten van Geboorten Paramaribo (1828- 1995), Huwelijken Paramaribo (1801- 1930), Huwelijken Districten (1860-1941), Echtscheidingen (1916- 1955), Overlijden Paramaribo (1883- 1960), Overlijden Districten (1845-1852), Erkenningen (1916-1928) overhandigd aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken (C.B.B.)  In het digitaal bestand zijn in totaal 340.877 akten opgenomen. 

Eind 2019 is het NAS gestart met het project ‘Saving the future of Surinamese history. Preserving archival heritage and infrastructure in Suriname’ dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Studierichting Geschiedenis) en de Radboud Universiteit in Nijmegen met ondersteuning van het Nationaal Archief Nederland (NAN).

Voor dit project zijn het archief van de oud Burgerlijke Stand en de Immigratieregisters geselecteerd voor ontsluiting, restauratie en digitalisering. Grote delen van de oud Burgerlijke Stand registers zijn eerder al tijdens het microverfilming project van het Landsarchief (voorganger van het NAS) verfilmd en op microfiches geplaatst. In 2020 werd besloten om de bestanden te digitaliseren. Het digitaliseren werd uitgevoerd en gefinancierd door het Nationaal Archief Nederland.                                                                                                           

Medewerkers van het NAS zullen in het nieuwe jaar een aanvang maken met de restauratie en digitalisering van de ontbrekende delen van het archief,  die nog niet zijn verwerkt. 

Zowel de nationale archivaris Rita Tjien Fooh, en de directrice van het CBB, Anastatia Pokie, hebben bij de overhandiging van het digitaal bestand benadrukt dat beide instanties nauwer zullen samenwerken op het gebied van de restauratie en digitalisering van de Burgerlijke Stand registers.

Het NAS heeft al de registers van de tot slaafgemaakten in 2017 gedigitaliseerd en de informatie is sinds 2018 online beschikbaar voor het publiek. Inmiddels zijn de Emancipatieregisters ook door het NAS gedigitaliseerd. Het streven is erop gericht om de informatie van de oud Burgerlijke Stand registers die reeds openbaar zijn, in 2022 online aan te bieden. 

CDS

error: Kopiëren mag niet!