In maart inbeslaggenomen baby jaguar maakt het goed in Paramaribo Zoo

Rakesh Debidarun van de dienst Natuurbeheer, onderdeel van ‘s Lands Bosbeheer, laat in gesprek met Dagblad Suriname weten, dat het goed gaat met de medio maart van dit jaar in beslag genomen baby jaguar. Het jonge dier werd op social media te koop aangeboden voor zo’n US$ 2.500. Na de inbeslagname werd de baby jaguar ondergebracht in de Paramaribo Zoo.

Deze week maakte het Openbaar Ministerie via Dagblad Suriname bekend, dat zij een zaak heeft behandeld inzake de inbeslaggenomen baby jaguar en dat de persoon die het dier in zijn bezit had een forse boete heeft moeten betalen. Deze zaak is echter nooit publiek bekendgemaakt.

Volgens Debidarun is dat bewust gedaan. “Het gaat om een confidentiële zaak die in behandeling was bij de recherche van het Korps Politie Suriname.” Er kunnen dan ook verder geen mededelingen worden gedaan over waar de kleine jaguar werd aangetroffen en onder welke omstandigheden.

De jaguar is gewild

Op de vraag hoe de persoon in wiens bezit de kleine jaguar was, aan het dier was gekomen, zegt Debidarun: “Vermoedelijk is de moeder gedood en werd puur voor het geld het jong meegenomen. Er is immers vraag naar jaguars. Inmiddels is bekend, dat er een lucratieve handel is in delen van jaguars. Maar, soms hebben mensen een jaguar thuis gewoon uit stoerdoenerij, een soort status binnen de gemeenschap. Daarenboven, met de huidige economische situatie van het land, gaat men de natuur uitputten. Het vlees van doodgeschoten jaguars wordt ook gegeten.”

Vrijlaten in de natuur of niet?

Het OM liet weten, dat de baby jaguar op een moment zal worden vrijgelaten in de natuur. Maar, de vraag is of dat wel verstandig is, immers in gevangenschap ontwikkelt het jonge dier niet zijn jacht- en overlevingsinstinct. Vrijlaten in de natuur zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de jonge jaguar.

Volgens Debidarun zou de kleine jaguar na verloop van tijd wel kunnen worden vrijgelaten in de vrije natuur, in het wild, waar het dier feitelijk zijn thuis, zijn leefgebied zou moeten hebben. “Op dit moment kan de jonge jaguar nog niet worden vrijgelaten. Maar, elk dier kun je in principe loslaten, de vraag is echter, hoe pak je dat aan? Met een goed programma, en die zijn er, en begeleiding kan hij op den duur worden vrijgelaten. Echter, in dit specifieke geval zou ook besloten kunnen worden de jonge jaguar in de Paramaribo Zoo te laten. Het is immers een mannetje en op dit moment zijn er zo’n drie of vier vrouwtjes jaguars – allemaal eens in beslag genomen – in de dierentuin.”

“Jaguar terugzetten in natuur is een erg slecht idee”

De vertegenwoordigster in Suriname van organisatie Panthera – een non-gouvernementele organisatie die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van grote katachtigen -, Els van Lavieren, is het niet eens met de visie van Debidarun inzake het mogelijk vrijlaten van de jaguar op een moment in de natuur. Van Lavieren zegt tegen Dagblad Suriname: “De jaguar terugzetten in de natuur is een erg slecht idee. Als het dier een hongersdood sterft, is niet leuk voor het dier, maar dat is het minste van het probleem. Het is een dier dat gewoon aan mensen is gewend en zal altijd als de jaguar het niet meer weet, proberen bij mensen voedsel te zoeken. Ze zijn ook absoluut niet bang voor mensen, wat echt de gevaarlijkste jaguars zijn. Een ontsnapte jaguar uit een dierentuin is vele malen gevaarlijker dan een wilde. De angst is gewoon weg. Absoluut geen goed idee. Het laatste dat je wilt is, dat je uitgezette jaguar een kind dood maakt.”

Van Lavieren wijst op een incident eind oktober 2010 in Belize, waar tijdens orkaan Richard een getemde volwassen jaguar uit zijn omheining ontsnapte en een 47-jarige Amerikaan, woonachtig in Belize, wreed aanviel en doodde. Een manja-boom was op de omheining gevallen, waardoor de jaguar, Max, kon ontsnappen. De eigenaar van het dier heeft zijn jaguar vervolgens moeten laten inslapen.

Omar Figueroa, natuurbeschermer/bioloog, reageerde na dit incident in lokale media in Belize en zei: “Jaguars in het wild mijden menselijk contact. Ze confronteren mensen nooit; er is nog nooit een aanval van een wilde jaguar op mensen geweest. Wanneer je te maken krijgt met gevangen katachtigen, krijg je te maken met katachtigen die hun angst voor mensen hebben verloren.”

“Het gaat goed”

Debidarun zegt verder, dat het goed gaat met de jonge jaguar. “Ik controleer het dier regelmatig en foto’s en video’s worden nu en dan naar de recherche gestuurd, zodat ze daar ook kunnen zien hoe het met het dier gaat.”

“Elk in het wild levend dier is eigendom van de Staat Suriname”

Overigens, benadrukt Debidarun tot slot, dat bij wet is vastgelegd, dat elk in het wild levend dier eigendom is van de Staat Suriname. “Dat geldt ook voor dieren in de Paramaribo Zoo die afkomstig zijn uit het wild. De dierentuin is verplicht om elk wild dier dat zij krijgt door te geven aan Natuurbeheer. Er is immers een vergunning voor nodig.

Het is, en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, verboden om een uit het wild afkomstige diersoort als huisdier te houden. En wie bijvoorbeeld op social media ziet dat iemand foto’s of videobeelden plaatst van een dier als huisdier dat eigenlijk in het wild thuishoort, dan kan dat bij Natuurbeheer gemeld worden en kunnen wij onderzoek doen en maatregelen treffen.”

PK

error: Kopiëren mag niet!