Open brief aan de President van Suriname

Aan de huidige Surinaamse President en DNA.

Naar aanleiding van de Presidentiële persconferentie na een bezoek aan een van de Saoedische Emiraten wil ik het zes zaken aan Uwe excellentie voorleggen;

  1. Ten eerste leert een eenvoudige rekenformule, dat de Surinaamse bevolking garen spinnen kunnen bij de afzet van Surinaamse producten aan een van de Emiraten. De vraag is hoe denken Surinaamse deskundigen het probleem van de afspraken na te leven. Want het gaat toch om vraag en aanbod? Komt er voor het Surinaamse midden en klein bedrijf een subsidiestelsel om bij de pilots te kunnen meeprofiteren?

Is de Surinaamse denktank zover dat ze ook de verafgelegen gebieden zelfs tot in de binnenlanden betrekken bij het project. Is de denktank zover dat zij zorg dragen dat er zowel geen bestrijdingsmiddelen als genetisch gemodificeerd organisme worden gebruikt? Want met genetische modificatie (GM) worden eigenschappen van planten, bacteriën of gisten veranderd. Genen met positieve eigenschappen van bijvoorbeeld bacteriën of planten worden toegevoegd aan een andere organisme. Op basis van verschillende onderzoeken (zowel lange als korte termijn effecten) concluderen commissies dat genetisch gemodificeerd voedsel geen hoger risico met zich meebrengt voor de gezondheid dan ‘gewoon’ voedsel. Maar leidt wel tot allerlei kwalen zoals obesitas denk ik. Opgeklopte conclusie denk ik. Want zonder GMO zal Suriname uniek daarin zijn. Monopolisten uit ontwikkelingslanden profiteren van de onkunde.

  1. Ten tweede het aandachtspunt dat ik aan Zijne excellentie ter ernstige overweging wil geven is het PSA debacle. Gezien de penibele economische situatie lijkt mij ter overweging waard de PSA wet geheel overboord te gooien. Want een eenvoudige rekenformule leert dat het fictieve aantal van 100.000 geneutraliseerde PSA leden tot het Surinaamse staatsburgerschap per geneutraliseerde PSA lid met volledige Surinaamse staatsburgerschap met een minimale budget van €1000,= per maand de economie een boost geeft van €100 Miljoen per maand. Op jaarbasis €1,2 miljard. Alle oude staatsburgerrechten moeten wel met onmiddellijke ingang hersteld zijn.
  1. Ten derde het aandachtspunt Zijne excellentie die ik entameer is het vormen en oprichten van samenwerkingsverbanden in alle sectoren zoals agrarische, land en tuinbouw, natuurlijke boeren, melken veehouderij, landbouw en grondgebruik, productschappen enz.
  1. Ten vierde het aandachtspunt Zijne excellentie betreft de persoonlijke beveiliging van Surinaamse burgers. Suriname is sinds de militaire escapade momenteel meer een politiestaat die meer toezicht uitoefent en in de gaten houdt op het doen laten van burgers dan hen bescherming en orde handhaving te bieden. Een aanbeveling is die drastisch te veranderen. Want de politie kan niet elk huisje en tuintje de hoognodige bescherming bieden. Er moet zelf bescherming mogelijk zijn, zodat de vogelvrij verklaarden rustig kunnen ademhalen.
  2. Ten vijfde betreft als punt van aandacht Zijne excellentie de open grenzen en de territoriale wateren die het dringende toezicht van militairen believen.
  1. Ten zesde Zijne excellentie verdient als aandachtspunt betreffende mijn oprechte en ernstige zorg van een onveilige en nutteloze kampement uit de huidige locatie te doen verdwijnen om de militairen op die wijze productiever inzetbaar te benutten tegen eventuele onverhoedse externe aanvallen.

 AH.TjAH

error: Kopiëren mag niet!