BiZa gaat via een commissie rechtspositie personeel Kustwacht in orde regelen

De Commissie van Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden Kustwachtpersoneel is een feit. De installatie vond op 3 december plaats door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) en majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur Kustwacht Suriname. De installatie gebeurde op basis van de Wet Instelling Kustwacht artikel 22 van april 2017.

Mehzabeen Ramsaroep is de voorzitter van deze commissie. De overige leden zijn Ryan Hyslop, Leroy Leilis, Altagracia Schet en Mark Kartowikromo. Hoofdtaak van deze commissie is volgens voorzitter Ramsaroep, het schriftelijk adviseren van de Kustwacht-directeur om arbeidsconflicten te voorkomen. Daarnaast is het van belang dat de rechtspositie van de arbeiders wordt gewaarborgd.

Minister Somohardjo stipte het belang aan om knelpunten van de Kustwacht medewerkers eerst onderling te bespreken om stagnatie binnen de operaties te voorkomen. “De Kustwacht heeft een zware taak op zich, waarbij er zelfs ‘dead or alive’-situaties zich kunnen voordoen, hierdoor kan zij zich geen enkele vorm van stagnatie permitteren”, benadrukte de minister. Hij weet dat het Kustwachtpersoneel een professionele attitude aan de dag legt en over voldoende verantwoordelijkheidsgevoel beschikt. “Problemen zijn er altijd om op te lossen”, sprak de minister. Als er problemen zijn moeten die in overleg met de commissie aangegeven worden aan de directeur. 

Majoor Bhola verduidelijkte, dat de commissie conform de Wet Instelling Kustwacht, uit minimaal drie en maximaal uit vijf personen bestaat en afkomstig zijn uit de Kustwacht geledingen. Het voorkomen van ernstige arbeidsconflicten, is volgens de waarnemend directeur Kustwacht, een van de kerntaken van de Commissie van Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden Kustwachtpersoneel. Verder moeten ernstige arbeidsconflicten worden voorkomen die het functioneren van de Kustwacht negatief kunnen beïnvloeden.

error: Kopiëren mag niet!