Banken hebben ruim SRD 90 miljoen verdiend aan renteopbrengsten TD veilingen

Uit analyses van de resultaten van de Termijn Deposito’s (TDs) veilingen die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in de afgelopen vier maanden heeft gehouden blijkt, dat de renteopbrengsten voor de deelnemende banken totaal ruim SRD 90 miljoen zijn geweest.

Sedert juli houdt de CBvS wekelijks onder de banken een veiling van termijn deposito’s met korte looptijden van 1 week, 1 maand en 3 maanden. De TD veilingen zijn bedoeld om het liquiditeitsniveau binnen het bankwezen te beïnvloeden en signalen te geven over de richting van het uit te voeren monetair beleid. De CBvS wil met de TD veilingen de geldhoeveelheid in de economie op een beheersbaar niveau houden, met als uiteindelijk doel de inflatie onder controle te houden. De toegewezen rente van de TD veilingen zijn vanaf het begin steeds gestegen. Kwam de rente bij de eerste veiling op 27 juli uit op 12%, deze is bij de laatste TD veiling van 1 december geëindigd op 67,7%. 

Minimum rente

De CBvS heeft sinds kort bepaald dat voor de TD veilingen een minimum rente geldt van 35%. De rente die banken op de veiling aanbieden waartegen zij hun een bedrag willen beleggen, dienen dus gelijk of hoger te zijn dat 35%. Dit is een duidelijk signaal die de CBvS afgeeft van hoe hoog het algemeen renteniveau in de financiële bankwereld moet zijn. De afgelopen dagen is in de media melding gemaakt van een mogelijk drastische verhoging van de rentetarieven die de CBvS wil doorvoeren. Er wordt gesproken van een rentetarief van 30%, een verdubbeling van wat het nu is. Niet alle banken zijn hier gelukkig mee. Aangevoerd wordt, dat een dergelijk drastische verhoging van de rentetarieven het zakenleven en de gewone burger erg hard zal treffen. Geld lenen bij de bank wordt praktisch onmogelijk. De samenleving, die al genoeg klappen heeft moeten incasseren, wordt met een drastische verhoging van de rentetarieven doodgeknepen.

IMF recept

Het drastisch verhogen van rentetarieven is een wereld bekend IMF (Internationaal Monetair Fonds) recept voor landen die in economische problemen verkeren en geld nodig hebben. Een drastische verhoging van de rentetarieven is bedoeld om de wisselkoers in bedwang te houden en daarmee de inflatie terug te dringen. “Ook Suriname heeft dit recept uitgeschreven gekregen”, zeggen deskundigen in financiële kringen. Men vraagt zich af of de samenleving deze en nog andere maatregelen die op instigatie van het IMF en volgens het Herstelplan nog zullen moeten komen, zal overleven. Terwijl deze voor de samenleving zeer pijnlijke maatregelen worden doorgevoerd, blijven aan de andere kant productie- en investering stimulerende maatregelen nog uit, waardoor perspectieven voor verlichting en verbetering nog langer uitblijven.

Morgen, woensdag 8 december worden de wekelijks TD veilingen van de CBvS onder de algemene banken gehouden. Er wordt in totaal SRD 1,2 miljard aan TD’s geveild. Het gaat om SRD 600 miljoen aan TD met een looptijd van 1 week, SRD 500 miljoen voor de 1 maandse TD en SRD 500 miljoen door de 3 maandse TD. 

Banken debet

Men is zeer benieuwd hoe de banken zullen inspelen op deze wekelijkse veiling, vooral na publieke uitlatingen van enkele bankiers in de media inzake het voornemen van de CBvS om rentetarieven drastisch te verhogen. Gezegd wordt dat de algemene banken er debet aan zijn, dat de rente van de wekelijkse TD veilingen steeds zijn gestegen tot het niveau van 67,7% van wat het thans is. De banken hebben zonder al te veel risico’s hun geld belegd tegen lucratieve rente; rente die zij zelf aangeven waartegen ze willen beleggen in kortlopende TD’s. Het bedrag van ruim SRD 90 miljoen die de banken in de afgelopen vier maanden aan renteopbrengsten hebben verdiend kan zonder meer als lucratief worden aangemerkt.

Indien de rente op de TD veilingen aanhouden op het niveau van wat het thans is, en de banken geld blijven beleggen zoals ze dat tot nu hebben gedaan, zullen de renteopbrengsten maandelijks op gemiddeld SRD 50 miljoen kunnen komen. Uiteindelijk zijn het de burgers die dit betalen via het ministerie van Financiën en Planning. Dezelfde burgers die de bankiers zeggen te willen behoeden voor een drastische verhoging van de rentetarieven.

SS    

error: Kopiëren mag niet!