Samenwerking Suriname en Vereniging van Nederlandse Gemeenten nieuw leven in geblazen

Suriname en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan nauwer samenwerken. Dat is maandag vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die in Den Haag is getekend tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en burgemeester Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van de gemeente Den Haag. Daarmee wordt de samenwerking die de afgelopen tien jaar vrijwel stil was komen te liggen weer nieuw leven ingeblazen.

“Van alle kanten is er enorm veel energie bij lokale bestuurders en anderen om Suriname te steunen. Het wordt een herstart, waarbij Suriname de ‘lead’ zal hebben ”, aldus burgemeester Van Zanen.

Doel van de samenwerking is om concreet op districtsniveau te komen tot projecten die helpen om het leven van de bevolking te verbeteren, leefbaarheid te vergroten en versterking van het lokale bestuur te bevorderen. “Niet alleen technische bijstand, maar duidelijke initiatieven, die merkbaar verbetering brengen in mensen hun leven”, aldus minister Ramdin. Daarbij zal niet alleen de overheid, maar ook het klein- en middenbedrijf een rol moeten spelen.

Op initiatief van de VNG en de Surinaamse ambassadeur Rajendre Khargi vond maandagavond al een eerste gedachtewisseling plaats tussen burgemeesters, wethouders en diverse bestuurders om de samenwerking op te starten. Daarbij waren ook veel aanwezigen met een Surinaamse achtergrond, zoals burgemeester Franc Weerwind (Almere) en de wethouders Reshma Roopram (Berendrecht) en Kavita Parbhudayal (Den Haag). 

De ontmoeting onder leiding van burgemeester Van Zanen, besloot een uitnodiging te doen aan de 10 districtscommissarissen om op korte termijn een eerste virtuele ontmoeting te hebben om van Surinaamse kant te inventariseren welke behoeften er zoal leven. Van diverse districten waren al initiatieven uitgegaan richting Nederland, die kunnen nu gericht worden opgepakt in het kader van de gesloten samenwerking.

Het is de bedoeling dat in de eerste helft van februari een delegatie van de VNG een bezoek brengt aan Suriname om verder te praten met de districtscommissarissen.

error: Kopiëren mag niet!