Regering vraagt oliemaatschappijen nog wat ruimte

De regering heeft de oliemaatschappijen gevraagd haar nog wat ruimte te geven om met een model te komen op basis waarvan de pompprijs van brandsof kan worden vastgesteld en de gemiddelde burger toch in staat blijft om transport te blijven gebruiken. Minister Saskia Walden van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) heeft dit verzoek van de regering verwoord naar de oliemaatschappijen toe. Het gaat om de oliemaatschappijen SOL, Rubis en Gow2.

Het is niet duidelijk geworden tot hoe lang de ruimte aan de regering is geboden. Met name de SOL had de regering tot afgelopen zondag de tijd te gegeven om de prijs van brandstof zodanig aan te passen opdat zij de regering niet langer meer hoeft voor te schieten voor de subsidie van  SRD 2,50 per liter op ongelode benzine. SOL had gedreigd de brandstofleveranties te stoppen. 

Betalingachterstand en pomprijs

Sedert de brandstofprijs in juli is aangepast vanwege het loslaten van de wisselkoers, subsidieert de regering op ongelode benzine SRD 2,50 per liter. Hierdoor komt de pompprijs op SRD 15,95 voor een liter. Dit bedrag wordt echter door de oliemaatschappijen voorgeschoten. Het gaat om ruim SRD 60 tot 70 miljoen per maand. Er is ondertussen een betalingachterstand. De oliemaatschappijen willen die betaald hebben en tegelijk ook dat de pomprijs wordt aangepast op een zodanig niveau, dat zij ook niet meer hoeven voor te schieten.

Gelet op de ontwikkeling van de prijs van olie in de wereld zit het er aan te komen dat de brandstofprijs aan de pomp zal worden verhoogd. De samenleving lijkt daar bewust van te zijn. Waar het bij de oliemaatschappijen vooral om gaat is, dat zij een zodanige prijsaanpassing willen, waardoor ze niet meer de overheid hoeven voor te schieten. De achterstanden in betaling die zij ondervinden vinden ze niet verantwoord voor hun bedrijfsvoering en ook niet naar hun leveranciers toe. 

Ondertussen roeren de pomphouders verenigd in de Service Stations Exploitatiebond (SSEB) zich ook. Ze willen gauw duidelijkheid van de overheid of er een prijsverhoging komt. SSEB voorzitter Guno Castelen zegt dat er een ander systeem van prijsbepaling moet komen. Volgens hem is het de samenleving die opdraait voor de subsidie en de betalingsachterstand bij de oliemaatschappijen, terwijl meer dan de helft van de brandstof naar de goudsector gaat. Zoals de prijsbepaling nu is, werkt het volgens hem niet. 

SS

error: Kopiëren mag niet!