Minister Ramdin spreekt derde ministersvergadering CELAC-China forum toe

Op vrijdag 03 december jongstleden vond De derde ministeriële vergadering van het CELAC-China forum vond afgelopen vrijdag plaats (Comunidad de Latinoamericano Estados y Caribeños – Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten). Bij deze virtuele gelegenheid sprak minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zijn collega’s toe over het thema ‘Overcoming Current difficulties, Creating opportunities and Jointly building a China – Latin America and the Caribbean Community with a shared future’. Minister Ramdin gaf aan dat de instelling van het CELAC-China forum inmiddels heeft geresulteerd in een omvangrijke samenwerking tussen China, Latijns-Amerika en de Caribische landen.

In het huidige politieke- en economische landschap is multilaterale samenwerking en internationale solidariteit een noodzaak voor het boeken van resultaten op het gebied van voedselzekerheid, Covid-19 respons en vaccins, armoedebestrijding, ontwikkelingsfinanciering, klimaatverandering, groene ontwikkeling en digitale economie. De bewindsman zei daarom het thema van dit forum te verwelkomen en riep via de voorzitters van de vergadering, Wang Yi in China en Marcello Ebrard Casaubon in Mexico, zijn collega’s op er samen op toe te zien dat de mensen van de respectieve gemeenschappen centraal blijven staan in de handelingen en toewijding van het forum.

“Wij leven in een wereld met een zekere mate van onderlinge afhankelijkheid”, sprak minister Ramdin. “In de context van wereldwijde uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, weten we dat daarom geen enkel land alleen passende oplossingen kan bieden.” Minister Ramdin vervolgde met aan te geven, dat de gezamenlijke inspanningen gericht moesten zijn op het bevorderen van innovatiepartnerschappen tussen bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstanties; het versterken van mensen in ondernemerschap; de heropbouw van de economie met speciale aandacht voor Small Islands and Developing States (SIDS) en landen met laaggelegen kustgebieden, waar Suriname tot beide categorieën behoort.

Minister Ramdin bracht in herinnering dat Suriname en China een van de langste diplomatieke relaties in de regio genieten en dat de culturele banden in de 19e eeuw zijn ontstaan. De minister zei uit te kijken naar de voortzetting van de ondersteuning die Suriname tot nu toe heeft mogen ontvangen in de stappen om de economie, de buitenlandse schulden en financiën te herstructureren. Eveneens gaf de minister aan dat Suriname gecommitteerd blijft aan het ‘One China’ beleid as ook het ‘One road, One belt’ initiatief zijnde een ontwikkelingskader voor toenemende samenwerking en duurzame groei.

Tijdens de vergadering werd een ‘Joint Action Plan for Cooperation’ goedgekeurd en aangenomen waarbij de landen zijn overeengekomen om over de periode 2022 tot en met 2024 te richten op samenwerking op diverse gebieden. Deze gebieden zijn, onder andere: handel en investeringen; wetenschap en technologie; agricultuur en voedselvoorziening; informatietechnologie; luchtvaart; toerisme; volksgezondheid; duurzame ontwikkeling; uitbanning van armoede; cultuur, kunst en sport; hoger onderwijs.

Het actieplan geeft verder aan dat er sprake is van flexibiliteit en vrijwillige deelname waarbij er geen invloed is op reeds overeengekomen bilaterale samenwerkingsprojecten en dat over alle activiteiten in onderling overleg besluiten worden genomen.

De vergadering werd besloten met het bekrachtigen van afspraken gemaakt tijdens deze derde CELAC-China meeting middels aanname van een declaratie omvattende veertien punten.

error: Kopiëren mag niet!