President Santokhi en delegatie terug uit Dubai

De presidentiële delegatie die heeft deelgenomen aan diverse activiteiten op de Expo 2020 Dubai in Dubai is zaterdagmiddag teruggekeerd in Suriname. De betrokkenheid van Suriname aan deze expo is strategisch, aldus de Communicatie Dienst Suriname, CDS.

President Chandrikapersad Santokhi geeft in gesprek met de CDS aan wat het resultaat is van Surinames deelname en welke voordelen er zullen voortvloeien ten gunste van de samenleving. Het staatshoofd benadrukt dat Suriname op een geweldige wijze is gepresenteerd aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en in het bijzonder Dubai. “Wij hebben de culturele diversiteit gepromoot op het Suriname paviljoen tijdens de Expo 2020, maar ook onze bossen zijn neergezet als zuurstofleverancier voor de wereld”, aldus de president.

Op regeringe- en overheidsniveau zijn diverse gesprekken gevoerd om duurzaam samen te werken met als hoogtepunt een onderhoud met de emir van Dubai, Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum die tevens premier en vicepresident is van de Verenigde Arabische Emiraten. Tijdens het diplomatieke onderhoud heeft Sjeik Maktoum de relatie tussen beide landen geprezen en het belang van het intensiveren van de diplomatieke relatie benadrukt. 

De Surinaamse president sprak de bereidheid van Suriname uit om de banden tussen de twee naties verder te ontwikkelen, voornamelijk in de investerings-en zakensector. Het staatshoofd heeft tijdens het bezoek aan Dubai een sterke oproep gericht aan het Emirati-bedrijfsleven om te investeren in de aanleg van wegeninfrastructuur, bruggen, huizen, kustbases en containerhavens.

Hij is verheugd om Dubai Port World als een havenexploitant te hebben, en kijkt uit om met hen verder samen te werken bij het uitbreiden van activiteiten en andere diensten. Er is gesproken met potentiele investeerders om investeringen te plegen in de olie- en gassector en de bijbehorende infrastructuur die moet worden ontwikkeld. Er werd ook gesproken over investeringen in energieopwekking, met name groene energieoplossingen, visserij, agro-industrie, mijnbouw en bosbouw. 

“Wij hebben met heel wat grote bedrijven gesproken, er is ook een bijeenkomst geweest met de business community op het niveau van de delegatie van de president. Laten we niet uit het oog verliezen dat de delegatie op het paviljoen staat tot maart 2022 in Dubai. Zij gaan door met het promoten van Suriname”, merkt president Santokhi op.

Het natraject van deze missie is van cruciaal belang. De president accentueert dat afspraken die gemaakt zijn heel scherp gemonitord zullen worden. “Afspraken die gemaakt zijn, moeten uitgevoerd en nageleefd worden”, aldus het staatshoofd. President Santokhi merkt op dat de focus niet moet liggen om honderden bedrijven binnen te halen, maar enkele serieuze bedrijven die zullen fungeren als een gateway. Bij het samenwerken moet het wederzijds voordeel in cohesie zijn en het Surinaams belang gewaarborgd. 

De president heeft in dit kader een gedachtewisseling gehad met de leiding van P&O Maritime Logistics. Het is een dochteronderneming van Dubai Port World en is een wereldwijde organisatie met meer dan 400 schepen en vestigingen in zes continenten. Logistics is een van de sleutelfactoren om succes in de offshore te garanderen. Tijdens die ontmoeting heeft Suriname aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor investeerders. Specifiek met betrekking tot het baggerproject, welke ervoor moet zorgen dat de productiekosten dalen en de transportcapaciteit toeneemt. 

President Santokhi geeft verder aan, dat in diplomatiek-historisch perspectief de samenwerking tussen beide landen getild zal worden naar veel grotere hoogte. “Wij gaan nu diepgang geven aan de samenwerking. Wij denken nu om een handelsunit neer te zetten in de VAE om investment aan te trekken.” Hij geeft ook aan, dat de investering in de Expo voor Suriname het beoogde rendement zal leveren. “Met de US$ 900.000 hadden we pakketten kunnen kopen voor de samenleving, maar daarmee ontwikkel je het land niet duurzaam.”

CDS/PK

error: Kopiëren mag niet!