Info over output

Er is in de samenleving enige discussie over de aanwezigheid van Suriname op de Expo Dubai 2020. Het gaat hem dan niet zozeer om de aanwezigheid sec van Suriname op de expositie, want alle landen zijn er, maar de ‘return of investment’. Het is de taak van de regering om ook investeringen te plegen om Suriname aantrekkelijker en toegankelijker te maken. De infrastructuur van de overheid is daartoe niet (voor)bereid, omdat kader en personeel wordt gerekruteerd, nog steeds, op de verkeerde gronden. Om de rekrutering van de overheidsdienst in coronatermen uit te drukken, de politieke maatstaf verlamt de overheidsdienst tot een bedlegerig patiënt die permanent aan zuurstof ligt. We geven op het uitvoerend niveau een recent voorbeeld. Door Wegenautoriteit is personeel (van buiten) ingezet om rotondes schoon te maken in verband met de Onafhankelijkheid. Het centrum van de rotondes is voor de onafhankelijkheid schoongemaakt; het omliggende gedeelte dat echt vervuild was met opgehoopte zand en onkruid is na de onafhankelijkheid aangepakt. Maar echt onderhouden zien de dingen er nog niet uit. Straks krijgen we een voortzetting van de trend met een nieuwe lichting in diplomatieke dienst. De desinteresse in de ontwikkeling van Suriname is voorspelbaar. Dus de participatie aan Dubai wordt verondersteld een investering te zijn, maar wat is dan de return of investment? Dat hang af van het publiek dat langskomt en wat dan zal leiden tot informele en formele sessies over ontwikkelingssamenwerking (overheid-ngo’s), investeringen (overheid/business – investeerders/bedrijven) en samenwerking tussen bedrijven (business to business). Het hang ook af van wie de publiciteit rond de Dubai Expo tot zich neemt. Op wie richt Expo 2020 Dubai zich? Op zowel de particuliere (dagjesbezoeker) als de zakelijke bezoeker. Niet alleen uit de Golfregio, maar juist ook vanuit de hele wereld.

Ons ministerie van Bibis moet aangeven wat wij zullen winnen aan participatie aan Dubai. We presenteren ter vergelijking de informatie die de Nederlandse regering (ministerie van Buitenlandse Zaken) op haar website transparant deelt met iedereen. Expo 2020 Dubai geldt als een internationaal podium voor landen om zich te presenteren aan de wereld. Hier kunnen zij laten zien wat zij te bieden hebben op gebied van innovatie en duurzaamheid. En welke oplossingen zij hebben die kunnen bijdragen aan het oplossen van mondiale problemen. 

Het is de eerste Expo die plaatsvindt in de Golfregio. De Golfregio is een grootverbruiker van water en energie. Dat moet anders, vinden de landen. De grondstoffen waar zij rijk mee zijn geworden raken langzaamaan ook op. De manier waarop de Golfregio met water, voedsel en energie omgaat willen de Golflanden dus echt veranderen. Nederlandse bedrijven, wetenschappers en opleidingen hebben juist deze kennis en ervaring, in combinatie met de oplossingsgerichte benadering.

De Golfregio is een belangrijk gebied voor Nederland. In 2018 exporteerde Nederland voor €14 miljard aan goederen en diensten naar de Golfregio. Nederland importeerde voor circa €7,7 miljard. Bedrijven in de regio tonen een groeiende interesse om verder mogelijkheden te verkennen met bedrijven in Nederland.  Expo 2020 Dubai biedt kansen om langdurige banden te verdiepen en deze positieve verandering te stimuleren. Er is veel interesse in het delen van kennis en onze manier van samenwerken. Maar ook voor de Nederlandse innovaties op het gebied van water, energie en voedsel. Er liggen dus veel kansen voor Nederland in de Golfregio.

De concrete vruchten voor Nederland uit de Dubai Expo? No. 1: Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) richten een gezamenlijke commissie op om de economische samenwerking verder te versterken. Minister De Bruijn  en minister Al Zeyoudi van de Emiraten ondertekenden dinsdag een overeenkomst hierover in het Nederlands paviljoen op de Expo 2020 Dubai. De gezamenlijke economische commissie komt elke 2 jaar bijeen, samen met vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit beide landen. No. 2. Om de groeiende wereldbevolking te voeden, moet opnieuw nagedacht worden over de manier waarop we schaarse hulpbronnen gebruiken. Op de Expo 2020 Dubai worden Nederlandse oplossingen voor mondiale problemen en innovaties op het gebied van water, hernieuwbare energie en voedselzekerheid aan de wereld getoond. Dit is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen een consortium, innovators en het bedrijfsleven. In het Nederlands paviljoen zetten ontwerpers en kunstenaars deze innovaties in de schijnwerpers. Dit allemaal staat netjes op www.rijksoverheid.nl. Op de website van de VSB staat wel te lezen dat Suriname zich vooral zal richten op ecotoerisme en hospitality, de mijnbouwsector, olie en gas, bosbouw en de agrarische sector. En dan nu naar onze www.gov.sr en de Bibis website. Over de reeds bereikte output van Suriname is nog niks te lezen. Ook op de homepage van de regering van Suriname is geen link te klikken waarop formeel de verwachtingen en de reeds bereikte resultaten zijn neergepend. De Guyanese regering publiceerde wel op haar websites de participatie van Guyana en de president aan Dubai en de oproep tot investeringen. Er is al in oktober gerapporteerd dat er ‘agressieve’ investeringsaanbiedingen zijn richting Guyana vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) waar de stad Dubai ligt. We zien in Guyana dat de Guyana Office for Investment aanwezig is en ook in de publiciteit treedt over Dubai. Over Suriname is alleen nog bekend dat een aantal overeenkomsten zal worden getekend. Er moet dus meer aan concrete resultaten worden gepresenteerd. Dat moet komen als de overeenkomsten worden getekend en dan vooral de concrete zaken.    

error: Kopiëren mag niet!