Rente Termijndeposito veiling gestegen naar 60,9%

De rente van de wekelijkse termijndeposito (TD) veiling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is de afgelopen week met  2,5 procentpunt gestegen naar 60.9%. Sedert de eerste wekelijkse TD veiling op 21 juli is de rente, toen 12%, steeds geleidelijk blijven stijgen. De grote sprong van de rente was op 10 november, toen die van 26% van de week ervoor, naar 42,3% steeg. De week daarop steeg deze naar 58,4% om de afgelopen week op 60,9% te komen.

De Centrale Bank van Suriname heeft woensdag 24 november, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Zij heeft een bedrag van SRD 1.400 miljoen geveild. Dit is de Open Markt Operatie volume (OMO volume). De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen op de termijndeposito’s met de respectieve looptijden van 1-week ter waarde van SRD 850 miljoen, 1-maand ter waarde van SRD 400,miljoen en 3-maand ter waarde van SRD 150 miljoen.  

De algemene banken hebben in totaal SRD 715  miljoen geboden. Hiervan werd SRD 355 miljoen voor het termijndeposito met een looptijd van 1-week en SRD 360 miljoen voor het termijndeposito van 1-maand geboden. Er waren geen inschrijvingen voor de 3-maands TD. De algemene banken hebben in totaal SRD 685 miljoen minder dan het OMO-volume geboden. De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) is gestegen met 2,5 procentpunt en bedraagt 60,9%.

OMO rente dient als referentie CBvS

De Open Markt Operaties (OMO’s) van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) worden uitgevoerd via veilingen van termijndeposito’s en/of overig Centrale Bankpapier. Deze operaties zijn bedoeld om het liquiditeitsniveau binnen het bankwezen te beïnvloeden en signalen te geven over de richting van het uit te voeren monetaire beleid.

Gegeven de target voor de basisgeldhoeveelheid, wordt berekend hoeveel liquiditeiten (geld) in de economie aanwezig dienen te zijn om een bepaald inflatiedoel te bereiken. Door inzet van haar monetaire instrumenten tracht de Bank de omvang van liquiditeiten naar de berekende hoogte te brengen.

De termijndeposito’s hebben een looptijd van 1 week (7 dagen), 1 maand en 3 maanden. De Bank veilt wekelijks termijndeposito’s met een looptijd van één-week via de standaard operaties ter verkrapping van de basisgeldhoeveelheid. De inzet van de respectievelijk één (1) en drie (3) maanden instrumenten zijn afhankelijk van de omvang van de liquiditeit stand en andere economische factoren (zoals inflatieniveau en dergelijke) worden ingezet om overtollige liquiditeiten voor een langer termijn af te romen.

De algemene banken kunnen voor eigen rekening maximaal drie biedingen doen op het aangeboden OMO-volume met vermelding van de gewenste rentepercentage. De rente die tot stand komt na elke OMO de zogeheten gewogen gemiddelde toegewezen OMO-rente is dus een marktbepaalde rente die zal gelden tot aan de volgende OMO. Deze rente dient als beleidsrente en referentierente voor het vaststellen van de rente van de Bank haar permanente faciliteiten w.o. de beleningsfaciliteit en de Emergency Liquidity Assistance (ELA), de interbancaire geldmarkt, en de bancaire kredietmarkt. De afdeling Open Markt Operaties van de Bank, welke is opgezet op 1 juli 2019, is belast met het uitvoeren van deze operaties.

SS

error: Kopiëren mag niet!