Platform Frambo Nederland benadrukt belang van lezen -“Lezen verrijkt onze kennis”

Lezen moet een geïntegreerd deel worden in het onderwijsproces, omdat lezen een voorwaarde is voor kennis vergaren en bevorderen van algemene kennis. Dit stelt de Stichting Platform Frambo Nederland die op 25 november een schenking van 200 Nederlandstalige boeken heeft gedaan ten behoeve van het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli met als thema “lezen bevordert de taalontwikkeling, maakt zelfredzaam en weerbaar”.

John Ritfeld, voorzitter van Stichting Platform Frambo Nederland, die tevens een intermediaire rol voor Biblionef Suriname vervult, ter bevordering van het lezen, merkt op dat dit laatste een noodzaak is. “Lezen verrijkt onze kennis en wie de taal beheerst kan zich gemakkelijk uiten en verder ontwikkelen.”

Hij wijst erop, dat wie kennis opdoet zichzelf redzaam maakt. Lezen is echter niet vanzelfsprekend. Dit moet worden gestimuleerd. Verslagen maken door boeken te lezen helpt in de ontwikkeling van de taal. Dit helpt wanneer mensen ook zelf beseffen dat zij door te lezen zichzelf kunnen ontwikkelen.

“Het begint thuis, waar het van huis uit moet worden gestimuleerd.” De middelen moeten echter ook beschikbaar zijn, benadrukt Ritfeld. Het digitaliseren van literatuur is een ander belangrijk aspect, omdat steeds meer personen kranten en boeken online lezen. De non profit organisatie Biblionef Nederland is daarom bezig te in te spelen op het digitaal lezen en in dit verband ook voor Suriname boeken te digitaliseren. “Men gaat vrijwel niet meer naar de bibliotheek om een boek te zoeken”, verduidelijkt Ritfeld.

“Het belang van lezen moet niet zozeer gestimuleerd, maar benadrukt worden, omdat iedereen op zijn manier al leest”, aldus de voorzitter van Stichting Platform Frambo Nederland. De vraag is hoe men leest, merkt hij hierbij op. “Hoe bevorder je het lezen zodat lezen een basisvoorwaarde is voor verdere ontwikkeling?” Soms kan iemand iets lezen, maar heeft de persoon de tekst niet begrepen, haalt Ritfeld aan. Tot slot wijst hij daarom ook op het belang van tekstbegrip.

RB

error: Kopiëren mag niet!