“Vrouwen moeten zich veilig voelen in onze samenleving en durven hulp te zoeken”

Op 25 november was het de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. De dag werd op 25 november 1999 vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en sindsdien worden mensen op deze datum bewust gemaakt van het feit, dat vrouwen over de hele wereld nog steeds slachtoffer zijn van huiselijk geweld, maar ook alle andere vormen van geweld, zoals mentale mishandeling. 

Claudia Halfhide is werkzaam bij Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen. Zij is maatschappelijk werker, daderbegeleider en is verder verantwoordelijk voor de voorlichting en preventieactiviteiten. In gesprek met Dagblad Suriname zegt Halfhide, dat de stichting geen speciale activiteiten heeft gehouden, vanwege de Covid-pandemie. Wel geeft zij aan dat het ministerie van Binnenlandse Zaken spotjes met een boodschap heeft gelanceerd waaraan de stichting heeft meegedaan. 

Geweld tegen vrouwen toegenomen of juist afgenomen?

Halfhide stelt, dat zij niet kan niet zeggen of geweld is toegenomen of afgenomen. “Wat ik wel van de politie heb meegekregen is, dat er een verruwing plaatsvindt bij huiselijk  geweld. Het aantal meldingen is in de praktijk niet echt toegenomen. Vanuit de rechter (de beschermingbevel zaken) is het aantal doorverwijzingen naar de stichting wel toegenomen. Als beëdigd daderbegeleider kan ik deze ontwikkeling enorm waarderen.”

Bewustwording vergroten

Volgens Halfhide zou de bewustwording moeten beginnen bij de opvoeding. De eerste vrouw die mannen ontmoeten in hun leven zijn moeders. Moeders moeten dus hun zonen leren om respect te hebben voor hun als moeder, alsook respect voor hun zusters en andere vrouwen in hun omgeving. Ook moeten vrouwen leren om grenzen te trekken als het gaat om relaties met mannen/jongens. Vanuit de opvoeding moeten meisjes versterkt worden om voor zichzelf op te komen. “Daarnaast zou er een programma geschreven moeten worden voor basic life skills, educatie over hoe om te gaan met geweld is een must, mensen voorlichten, mensen leren wat een gezonde partnerrelatie inhoudt.” Ook vindt zij het belangrijk, dat er een huwelijkcounceling komt vooraf aan het huwelijk, zodat koppels bewust worden gemaakt hoe te handelen bij geweld en waar men terecht kan als dat gebeurt. Zodat de mensen vooraf leren wat een gezonde partner relatie allemaal inhoud. 

Vrouwen willen dat het geweld ophoudt

Halfhide zegt dat vrouwen die in een relatie zitten, graag willen dat het geweld ophoudt. Men blijft van de mannen houden, maar men keurt het gedrag af. “Vaak als vrouwen hulp zoeken bij ons zeggen ze: ‘Ik wil dat het geweld stopt. Kunt u mijn man niet zeggen dat het geweld moet stoppen?’ Ze willen in hun relatie blijven, ze houden van hun man, maar ze willen het gedrag niet meer. Men kan de man of partner niet veranderen. Men kan zichzelf wel veranderen, hoe met het geweld om te gaan. Wanneer je bewust de keuze maakt om te kiezen voor verandering, zal je je partner mee helpen te veranderen. Geweld accepteren en tolereren in een relatie is nooit oké.”

Waar kunnen vrouwen terecht voor hulp?

“Suriname heeft verschillende organisaties die werken en opkomen voor vrouwen. Bij Slachtofferzorg kunnen slachtoffers van huiselijk geweld terecht voor hulp, ook kan men via Slachtofferzorg een verwijzing krijgen voor het crisisopvangcentrum van de overheid. Daarnaast heb je STCRIS, dat is een opvang voor vrouwen Voor coaching, gesprekken en hulpverlening kan men terecht bij Slachtofferzorg, bij stichting Stop Geweld tegen Vrouwen. Voor juridische bijstand kan men terecht bij het Ilse Henar Hewitt instituut, dat zijn de instanties die hulp verlenen.”

Verbreek de stilte

“Het internationaal thema is dat geweld tegen vrouwen en meisjes moet stoppen. We zouden vrouwen moeten aanmoedigen om hun verhaal te vertellen, wat ze hebben gedaan om uit de situatie van geweld te stappen, zodat ze andere vrouwen kunnen aanmoedigen en versterken om ook een einde te maken en uit een ongezonde partner relaties te stappen. Wat ik wil meegeven is, dat we geweld tegen vrouwen en meisjes absoluut niet moeten tolereren in onze samenleving. Vrouwen moeten zich veilig voelen in onze samenleving en vrouwen moeten durven hulp te zoeken. Ik zou ze willen aanmoedigen om te praten, verbreek de stilte, je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Kies ervoor om te praten over wat je meemaakt. Zoek hulp wanneer je in een situatie zit waarin je je niet veilig voelt. Als het nou een relatie is met je partner, als het een relatie is met je moeder, je vader of een broer of op het werk. Het moment dat je je niet veilig voelt kies ervoor om erover te praten. Kies ervoor om hulp te zoeken.”

Gezonde relaties

“Als we werken aan gezonde partnerrelaties dan krijg je dus gezonde gezinnen en dan kunnen kinderen in alle rust opgroeien tot liefdevolle mensen. Misschien is dat ook iets waar we naar kunnen gaan kijken, hoe we mensen kunnen versterken, echtparen kunnen versterken om te streven naar liefde en respect voor elkaar in een relatie.”

SK

error: Kopiëren mag niet!