Suriname leert leven met Covid-pandemie en vaccineren

Een oase van ogenschijnlijke rust

Suriname lijkt Covid-19 te hebben geaccepteerd en alles eromheen. Er is nauwelijks enig verzet tegen de Covid-maatregelen, tegen de gang van zaken rond vaccineren en ook niet tegen de waarschijnlijke komst van een zogenoemde Coronapas en QR-code. Suriname lijkt een oase van ogenschijnlijke rust.

Terwijl in vele landen wereldwijd er meer en meer hevig en zelfs gewelddadig verzet is tegen aangescherpte Covid-maatregelen en tegen de tweespalt die gecreëerd wordt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, is en blijft Suriname een Amazone-oase van rust. Rust, en ook een gedweeë acceptatie van de maatregelen. 

Een ingeburgerde avondklok

Zelfs de avondklok, die al onafgebroken sinds medio maart vorig jaar van kracht is, lijkt te zijn ‘ingeburgerd’. Men heeft die maatregel enigszins geaccepteerd, men heeft het dagelijkse leven erop ingesteld. Maar, die avondklok wordt ook als de gewoonste zaak van de wereld door personen genegeerd. Huisfeesten – die sowieso vallen onder de Covid-maatregelen – worden gewoon overal gehouden. En juist dat soort feesten zijn voor de gezondheidsautoriteiten de reden om de avondklok te handhaven, om dergelijke feesten te voorkomen. Maar, iedereen weet en hoort het: overal wordt ‘s avonds tot in de vroege ochtend gefeest, ook met live-muziek.

Handjevol personen

Het verzet tegen maatregelen en een vermeende vaccinatiedwang blijft bij iedere actie en ieder protest beperkt tot een handjevol personen. Een paar bekende personen – waaronder enkele geestelijken, een juriste en een voedseltechnoloog die zich van de ene op de andere dag hebben opgeworpen als zogenaamde Covid-deskundigen – vormen de aanjagers van die protesten en zij gebruiken forse woorden en beschuldigingen om hun opgekropte woede de vrije loop te laten. Krachttermen worden gebruikt, gescandeerd, maar daar blijft het bij: woorden. Natuurlijk, in zekere zin kan gesproken worden van vaccinatiedwang, gelet op steeds meer maatregelen in de horeca, bedrijfsleven en ook ministeries om een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen gevaccineerden en on-gevaccineerden. Niet-gevaccineerden kunnen zich daardoor ‘gedwongen’ gaan voelen om zich te laten injecteren met een vaccin. Immers, zij worden meer en meer uitgesloten. De actievoerders vinden die scheidslijn discriminerend, hypocriet, immers het is inmiddels wereldwijd bekend en een onvoldongen feit, dat (dubbel) gevaccineerden ook weer besmet kunnen raken en anderen kunnen besmetten. Er zou dus feitelijk geen verschil meer gemaakt moeten worden tussen beide groepen. Men zou kunnen zeggen, dat de actievoerders een punt hebben. Maar, zij zouden zich moeten realiseren dat geen enkele vorm van protest de gezondheidsautoriteiten op andere gedachten zou kunnen brengen.

Woorden

Suriname mag zich gelukkig prijzen dat het nog steeds zo rustig is. Ook met het oog op de algehele financieel-economische situatie, de almaar stijgende prijzen van producten en van tarieven voor water en stroom. Daar bovenop ook nog voor velen de stress, inperking van levensvreugde, veroorzaakt door Covid en de maatregelen. Suriname is een oase. Kritiek en verzet blijven beperkt tot woorden. Maar, met woorden kan eventueel veel bereikt worden. Social media is als het gaat om Covid-verzet verworden tot een soort virtueel actiecentrum. Het wemelt er van de vermeende Covid-deskundigen, zoals iedereen ook denkt verstand te hebben van voetbal. Maar, dat heeft een schaduwkant. 

“Die overheidskantoren moeten in brand gaan vooral de d.n.a.”

Anoniem wordt er van alles geschreven, gepost, beweerd op social media-platforms als Facebook. De Facebook-moderators doen hun best om alle berichten te screenen op aanzetten tot haat, geweld, discriminatie, enzovoorts, en vervolgens eventueel te verwijderen. Soms worden berichten inderdaad verwijderd, zoals een dezer dagen ook is gebeurd met de post van een Surinaamse, die deze teksten op haar pagina had gezet: 

“alle overheidskantoren maars branden vooral de D.N.A. waar de duivel in zit protest moet als van het buitenland gaan” en

“Die overheids kantoren moeten in brand gaan vooral de d.n.a. waar de duivel zich behoudt” (teksten letterlijk geciteerd).

Bij zo’n post, kan men denken dat die niet serieus is en voortkomt uit een of andere zieke geest, een anonieme zieke geest. Maar, zo’n post, zo’n tekst kan anderen wellicht aanzetten om iets illegaals te ondernemen.

Geen vezel meer in het lichaam

Maar, het  moet gezegd, over het algemeen is het ook op social media een oase van Surinaamse rust. 

In Suriname zal men moeten wachten of dat kleine groepje demonstranten gaat aanzwellen nadat definitief een Coronapas en QR-code zijn ingevoerd. Voorlopig kan men er vanuit gaan, dat Suriname een oase van rust en gedweeë acceptatie blijft.

De doorsnee Surinamer heeft meer aan zijn hoofd dan alleen Covid- en vaccinatie-gedoe. De doorsnee Surinamer is moe, leeg en heeft geen vezel meer in het lichaam over om over te gaan tot welk verzet of welke actie dan ook.

PK

error: Kopiëren mag niet!