Open Brief aan Directoraat Cultuur: Een aanrader

Geachte Directie,       

Na 46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid van Suriname willen aantal  of mogelijk wel meeste Hindostani culturele organisaties  hun eigen beleid maken waarbij uw Directoraat ondersteunend met raad en daad zou kunnen helpen bij de uitvoering daarvan. Het is zinloos en riskant om te veel bepalend te rommelen in het beleid  van andermans cultuur als daadwerkelijke oprechte intentie om te  helpen hoegenaamd marginaal of niet aanwezig is. Kortom laat de ruimte aan de Culturele groep om zichzelf in vrijheid te ontwikkelen en zijn Cultuur in stand te houden. Zulks kan voorkomen dat uw cultuurbeleid als neokoloniaal  wordt ervaren en verweten. Een gekunstelde gemengde groep  maken om enig cultuurgroep een gemengd gezicht te geven , zoals in het verleden, wordt afgewezen. (Met uitzondering van het Alla Kondre Dron optreden.)  Bewezen feit is dat in de historie vanaf 1960 tot 1980  de beste groei van cultuur en brede beleving ervan mogelijk was en in welke periode de basis van de geroemde bromki dyari wel tot wasdom kwam.

Uitdrukkelijk wordt u als Regerings-orgaan opgeroepen te pleiten cq er tegen te waarschuwen dat Staatsmedia in videoverslagen of anders,  een onevenredig aantal seconden of minuten geven aan onze Cultuurgroep. Geen onrecht, benadeling of poging tot marginalisatie  mag plaatsvinden door (haatdragende of afgunstige) camera-bedieners, programma-regisseurs en montage afdelingen vanaf het 47e  jaar van Suriname. Opgedrongen personen van andere afkomst in huis of keuken van rotishop of warung om die aan een baan te helpen onder aanvoering “bromki dyari is er niet in dat huis keuken of vereniging “,   is zeer te veroordelen! In die huizen of keukens heerst er een andere  specifieke cultuur. Anders lijkt het op institutioneel racisme dat al vele decennia op koloniale wijze wordt bedreven.

Aangeraden wordt daar waar marginalisatie of benadeling geconstateerd wordt, sanctioneel in te grijpen  en uit te dragen dat we niet  met natievorming behoeven te blijven schermen maar natieversterking nastreven , gestoeld op grondslag van respectvolle en vreedzame coëxistentie (samenleving). Het is helaas gebleken dat sommigen vreedzaam samenleven  gewoon niet kunnen en het principe van “eenheid in verscheidenheid” verwerpen waardoor aan het concept van een geurige, veelkleurige Bromki dyari op meest verachtelijke wijze wordt getrapt. Wat willen we dan op  de scholen onderwijzen,  op weg van herstel van een zwaar verscheurde natie naar een nieuwe horizon?

Laten we niet aan geschiedvervalsing doen, ook niet om het slavernijverleden schaderijker af te schilderen dan werkelijk was, opdat de nieuwe jeugd niet met opgepompte haat gaat zitten en op grond waarvan overdreven  tot welhaast onwaarachtige claims gecamoufleerd worden ingezet. Dat is niet goed voor Suriname. U bekend dat zoveel narigheden  en ingezette splijtzwammen door sommige mediawerkers ongecorrigeerd worden toegestaan. Hebben we dan nog niet geleerd uit 46 jaar geschiedenis en  bestuurlijke fouten eerlijk toegeven en nalaten te destabiliseren of te polariseren?

De Hollandse kolonisator is de opdeling  van  en scheuren in de natie beslist niet te verwijten maar aan een aantal van onze eigen sociaal anarchistische politici, pseudo democraten, en bekrompen mediawerkers. Te vaak is geschermd op suggestieve  wijze met politieke issues, opzettelijk zonder nuancering.

Vertrouwende op uw begrip en wijsheid.

Met dank.

Soc. Cult. Vereniging  Manush Jàgran i.o.

error: Kopiëren mag niet!