Stijging prijzen goederen en diensten in de wereld blijft aanhouden

De stijging van prijzen van goederen en diensten in de wereld als gevolg van de ontwrichting in de toeleveringketen (supply chain) zal nog blijven aanhouden en er is nog geen enkel zicht op wanneer de situatie zich gaat normaliseren.

In de huidige post Covid-19 pandemie periode, waarbij economieën in de wereld weer opengaan, is de vraag naar goederen enorm gestegen. Daardoor is er in de wereld chaos ontstaan voor fabrikanten en distributeurs, die om verschillende redenen niet zoveel kunnen produceren of leveren als vόόr de pandemie. De afhandeling van goederencontainers op havens over de hele wereld ondervindt ernstige vertragingen en verschepingskosten van goederencontainers zijn met 600 tot 700 procent gestegen. Dit alles leidt tot stijging van prijzen van alle goederen en diensten.

Voor Suriname, waar nagenoeg alles wordt geïmporteerd, begint deze situatie in de wereld langzamerhand ook gevolgen te hebben. Gestegen prijzen op de wereldmarkt, betekent dat prijzen van geïmporteerde goederen in de winkels ook zullen stijgen, voor zover die nog niet zijn gestegen.

Voor de Surinaamse regering hebben de prijzen van vooral goederen van eerste levensbehoeften de bijzondere aandacht. De prijzen van goederen en diensten in algemeenheid zijn met het “loslaten” van de wisselkoers in juni eerder dit jaar, reeds gestegen. Nog steeds gaat de samenleving gebukt onder de stijging van het algemeen prijspeil. Opnieuw  prijsstijgingen van goederen van eerste levensbehoeften, hoe gering die ook mochten zijn, als gevolg van de importinflatie, is het laatste waar zowel de samenleving als de regering thans nodig hebben.

Minister Saskia Walden van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zei afgelopen week tijdens een werkbezoek aan Nickerie, dat haar ministerie thans bezig is na te gaan welke effecten de gestegen importprijzen van vooral goederen van eerste levensbehoeften op de prijzen hebben, en welke maatregelen getroffen dienen te worden om deze zo minimaal mogelijk te houden.

De huidige situatie in de wereld heeft ook effect op de prijs van ruwe olie. De prijs van een vat ruwe olie ligt thans rond de US$ 80. In juli lag de wereldprijs rond de US$ 72 per vat. De huidige literprijs aan de pomp bedraagt SRD 15,95 voor ongelode benzine. De subsidiekorting van de overheid in de benzineprijs aan de pomp bedraag SRD 3,50 per liter. Maandelijks subsidieert de overheid ruim SRD 60 miljoen aan brandstof. 

SS  

error: Kopiëren mag niet!