Vaccinatie-onrust

We zien dat er in de samenleving een beweging is ontstaan tegen de vaccinatiedwang die men zegt te ervaren. In elk geval is het zo dat in Suriname er geen wettelijke verplichting nog bestaat voor het vaccineren. We zien wel dat steeds meer bedrijven hun werknemers vragen om te vaccineren. Er zijn bedrijven waar de meerderheid van de werknemers al gevaccineerd zijn. Andere werknemers verzinnen redenen om het spuitje niet te nemen. Er is een verzameling van kerken en vakverenigingen die zeggen te zullen strijden tegen de verplichte. Het is niet duidelijk tegen wie de strijd zal worden gevoerd. Vooralsnog zijn het de werkgevers die verplichte vaccinatie in hun bedrijven hebben doorgevoerd. Dat is dus niet de overheid maar privéorganisaties. Er zijn sommige ministeries waar de verplichting van het aantonen van een bewijs of een negatieve test al is doorgevoerd. Hoeveel ambtenaren door deze maatregel thuis zitten is onbekend. Ook is onbekend wat het lot van deze ambtenaren zal zijn als ze hun standpunt aanhouden en weigeren om zich te vaccineren. De groep van vakbonden, kerken en personen noemt zich de Samenwerkende Verontruste Burgers, Kerkgemeenschappen en Vakbonden. De groep is gebelgd en geeft aan dat het tot een ‘oorlog’ kan komen. We merken hier dat een jurist die zelf overigens gevaccineerd is, de samenleving zonder succes oprecht tot hevige protesten. Haar stemverheffing en het opzwepen van degenen die naar de tv kijken of naar de radio luisteren, heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. De mevrouw heeft de samenleving nu bijna uitgedaagd om niet labiel te zijn en de regering te tonen dat het volk niet slap is maar in staat is om in opstand te komen. Waartoe eigenlijk wordt opgeroepen zijn stevige protesten die in bedwang moeten worden gehouden met handhavingsdiensten. De groep heeft opgeroepen tot een protest op zaterdag 20 november in het openbaar. De vergunning is kennelijk gegeven maar niet waar men wilde protesteren: op het Onafhankelijkheidsplein. De protesten gaan plaatsvinden ver van het centrum van Paramaribo: op het Bronsplein. Opvallend is dat allerlei redenen worden aangedragen om niet te vaccineren. Het gaat om religieuze redenen, om conspiratietheorieën en wantrouwen tegen de farmaceutische industrie. Men blijft herhalen dat gevaccineerde mensen ook besmet raken en ook kunnen overlijden. Men haalt ook aan dat men wantrouwend is omdat de farmaceutische bedrijven zeggen niet verantwoordelijk te zijn voor doden en ziekte die komen als gevolg van de vaccinatie. We zien in westerse landen dat groepen zich verzetten tegen de regeringsmaatregelen, maar de mogelijkheden die westerse landen hebben om zieken op te vangen niet aanwezig zijn in Suriname. We hebben toevallig nu in Suriname dalende cijfers, tegelijk zien we dat het volk losser en vrijer wordt en dat er grote huwelijksfeesten met luis muziek al worden gehouden. De gezondheidsautoriteiten weten al dat er een nog ernstigere vijfde golf op komst is. Waarschijnlijk kan men al inschatten dat na de daling een bepaald gedrag zal optreden en dat zal leiden tot nieuwe besmettingen. We willen ons niet verbeelden wat het betekent als de golf ernstiger zal zijn. Want dat betekent dat er meer dan 10 doden per dag zullen vallen. Dat zal een behoorlijke ramp zijn. De regering heeft burgers vanaf 40 jaar opgeroepen dat men de booster shot neemt, ongeacht of er een onderliggende ziektebeeld aanwezig is. De medische autoriteiten geven aan dat bij de groep 40-plussers velen denken dat er geen onderliggende oorzaken aanwezig zijn, maar naderhand blijkt dat wel het geval te zijn. Wat we hebben in de samenleving is dat een groep al 3 vaccinaties hebben en anderen die niet eens 1 vaccinatie willen. Op dit moment is 50% van de bevolking gevaccineerd, waarvan 43% volledig gevaccineerd, en dat moet minimaal naar 75%. Degenen die zich principieel verzetten tegen een verplichting van vaccinatie worden populair anti-vaxers genoemd. De groep zegt dat Suriname voor 25% al een fascistische staat is geworden. Dat zijn termen die in Suriname onbekend zijn.  Het fascisme is een extreme vorm van autoritair nationalisme. Hier kunnen we bij de regering dat soort trekken niet herkennen. Fascisme is antidemocratisch en bij een onzorgvuldig doorvoeren van wetgeving kan het zo zijn dat blijkt dat er weinig democratische processen daaraan vooraf waren gegaan. Fascisme is anticommunistisch en daarvan is ook geen sprake. Fascisme is antiliberaal en antiparlementair en dat kan de regering niet worden verweten. Fascisme is anti-intellectueel en daarvan zouden juist de anti-vaxers kunnen worden beschuldigd, omdat men geen wetenschappelijke gegevens wil gebruiken.       Vaccinatieweigering of vaccinatieonthouding is het weigeren/onthouden van inenting, bij zichzelf dan wel door ouders bij hun kinderen die gevaccineerd kunnen worden via een vaccinatieprogramma. Principiële bezwaren tegen vaccinatie bestaan in Nederland bijvoorbeeld uit drie groepen in de bevolking: antroposofen, bevindelijk gereformeerden en kritische prikkers. Antroposofen zijn van mening dat gezonde voeding voldoende bescherming geeft tegen kinderziektes zoals de mazelen en dat de kinderziekten positieve effecten hebben op de lichamelijke en mentale ontwikkeling van een kind.  Door bevindelijk gereformeerden wordt vaccineren beschouwd als verzet tegen Gods voorzienigheid: God bepaalt of de mens ziek wordt en of die daarvan herstelt, en Hij heeft daar Zijn bedoeling mee. Sommige tegenstanders van vaccinatie denken dat er verband bestaat tussen vaccinatie en ziekten als autisme, multipele sclerose, diabetes mellitus en astma. Hoewel hier veel onderzoek naar gedaan is, is een relatie tussen vaccinatie en zulke ziekten nooit aangetoond. 

error: Kopiëren mag niet!