Kinderdagverblijf-Peuterschool ‘Van huis naar een thuis’ staat stil bij Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Boks arbiter Ricardi Huiswoud geeft kids les in basistechnieken zelfverdediging

Kinderdagverblijf en peuterschool ‘Van huis naar een thuis’ aan de Patatastraat te Welgelegen heeft zaterdag aandacht besteed aan de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, om aandacht te vragen voor al die kinderen die niet krijgen waar ze recht op hebben.

UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van alle kinderen ter wereld vastgelegd. In 1993 tekende Suriname het Kinderrechtenverdrag.

Op deze dag heeft de directrice van ‘Van huis naar een thuis’ Urmy van Kallen gemeend de dag te “vieren” vrijdag 19 november met haar kids.

Zij heeft de gerenommeerde internationale boks arbiter Ricardo Huiswoud bereid gevonden om haar kinderen de basistechnieken verdedigen bij te brengen. 

Vervolgens mochten zij na het nuttigen van drank en vers fruit mee spelen op het speelveld/ speeltuin aan de Casabastraat eveneens te Welgelegen. Deze speeltuin, die in zwaar verval was geraakt heeft zij in samenwerking met de buurtgenoot Mollie Humphrey, de heer Moenne van Reflex Lighting and Decor, de heer H. Amadtajib en overige sponsoren voor een groot deel toegankelijk en kindvriendelijk gemaakt zodat deze nu weer bruikbaar is. 

Volgens de directrice hebben kinderen speciale rechten en het motto van de dag werd dan ook ‘Recht op sport en ontspanning’.

Ouders, verzorgers zo ook de beleidsmakers  moeten zich, aldus Urmy van Kallen, ervan bewust zijn, dat ook Suriname zich gecommitteerd heeft aan het verdrag, dus is het een ieders taak om ervoor te waken dat de rechten van het kind gewaarborgd blijven. Het kinderdagverblijf annex peuterschool waar Van Kallen leiding aan geeft zorgt er ook voor dat deze rechten sterk tot uiting komen door onder andere bevorderen dat kinderen recht hebben op onderwijs, recht op een veilige en gezonde leefomgeving, recht op schoon drinkwater, recht op goede gezondheidszorg, recht op een eigen geloof en mening, recht om te spelen en recht op bescherming tegen oorlog, geweld en mishandeling.

“De viering van Kinderrechtendag maakt ons attent op twee zaken. Het is goed dat het Verdrag er is en dus is er alle reden om verheugd te zijn. Maar, we weten ook – uit veel wetenschappelijk onderzoek en uit de praktijk van alledag – dat er nog heel veel werk te verzetten is. Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld”, aldus mevrouw Van Kallen.

error: Kopiëren mag niet!