Minister Achaibersing waarschuwt in mededeling ambtenaren geen corruptieve handelingen te plegen

In een vrijdag uitgebrachte mededeling van minister Armand Achaibersing en zijn directie van het ministerie van Financiën en Planning, wordt bekendgemaakt dat er personen dan wel ambtenaren zijn die corruptieve handelingen plegen.

“In de afgelopen jaren hebben veel leveranciers van goederen en diensten aan de overheid vorderingen op de overheid die soms te lang openstaan en betaling uitblijft. Wij vernemen dat er personen dan wel ambtenaren zijn die aan de leveranciers beloven om de betaling te doen verrichten en/of te bespoedigen, en in ruil daarvoor een percentage van het te vorderen bedrag vragen dan wel opeisen. Dit is corruptie”, aldus de mededeling.

Het ministerie schrijft te garanderen, dat een ieder die een vordering heeft op de overheid en conform de regels (getoetst op rechtmatigheid met een verstrekte reçu) recht heeft op betaling, daadwerkelijk betaald zal worden. “Wij vragen u allen derhalve om op geen enkele wijze mee te werken aan corruptie en dus geen gelden/smeergelden te betalen.” 

De minister en directie vinden het begrijpelijk, “dat schuldeisers die al langer wachten, soms zelfs met een vonnis in handen, aandacht en spoedige afhandeling vragen”. “Dat is geoorloofd, maar als uw zaak dan in orde komt, bent u niemand iets schuldig. Wat u rechtmatig toekomt zult u ook ontvangen. Werk met ons mee ons land corruptievrij te maken, ook van deze vorm van corruptie.”

Tot slot laten de minister en zijn directie weten, dat tegen personen en/of ambtenaren die zich hieraan schuldig maken, “geëigende maatregelen” getroffen zullen worden.”

error: Kopiëren mag niet!