Waarom de situatie eerder zal verslechteren dan verbeteren

Derde Wereldlanden die erin geslaagd zijn goede sociaal economische ontwikkeling te bewerkstelligen die hebben dat te danken primair aan leiderschap met kennis over theorie en de praktijk van sociaaleconomische ontwikkeling. Dat zijn geen leiders die als makke schapen alles accepteren wat het IMF, de Wereldbank et cetera als recepten aandienen voor het realiseren van sociaaleconomische ontwikkeling. Derde Wereldlanden als Suriname moeten begrijpen dat je op deze wereld geen vrienden hebt omdat elk land zijn eigen belangen nastreeft.

Geheel Zuidoost-Azië is ontwikkeld geworden, terwijl zij in de vijftiger jaren van de vorige eeuw lager ontwikkeld waren dan de meeste Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen, omdat hun leiders op basis van hun positie een eigen ontwikkelingspad hebben uitgezet. Een land dat meer bommen dan welke tijdens de gehele tweede wereldoorlog zijn gebruikt te verteren heeft gehad, Vietnam, is een Aziatische tijger geworden door zich te concentreren op de cultuur van rijst, oliepalm, rubber, koffie, cacao en andere tropische handelsgewassen, welke allen ook in Suriname geteeld werden voor de export. Dit zonder olie of andere natuurlijke hulpbronnen en zonder ontwikkelingshulp.

Onze regering heeft geen geld maar betaald elk jaar USD $ 150 miljoen om billenpoetsers en andere werkschuwe parasieten, te onderhouden. Voor onze regeringen staat regeren gelijk aan geld uitgeven, wij zijn een bodemloze put, donor verslaafd, en het IMF heeft dat ook in de gaten.

Het perspectief

Er is dan ook geen enkel gunstig vooruitzicht op korte termijn, middellange termijn en helemaal niet op lange termijn.

Zolang een regering denkt dat ze alles kan oplossen met geld en daarom klaagt, zo een regering gaat nooit de problemen kunnen oplossen. Omdat men daarvoor verstand mist, kennis van de Surinaamse economie mist, en kennis en kunde op het vlak van sociaaleconomische ontwikkeling mist. 

De pilaren waarop deze regering steunt zijn, geld van het IMF, geld van de olie voor de kust. Alle andere opties zijn in de afgelopen anderhalf jaar verdampt inclusief diaspora.

Het IMF handelt niet zomaar op deze wijze. Zij doen wat elke bank normaal doet, zij willen de eerste hypotheek hebben en alle andere hypotheken moeten achtergesteld worden. De Volksrepubliek China heeft de schulden nodig om onze regering onder druk te zetten zodat de Chinese bedrijven vrij kunnen blijven roven in het bos en elders. Suriname zit in de problemen vanwege corruptie en incompetentie van alle voormalige regeringen. U heeft voor hun gestemd en als u klaagt, dan klaagt u over uzelf.

De olie voor de kust gaat ook heel snel verdampen omdat de aandeelhouders van de oliemaatschappijen in toenemende mate onder druk worden gezet om de ontwikkeling van nieuwe bronnen stop te zetten. De baseload van de energievoorziening kan namelijk gegarandeerd worden door de bestaande bronnen, terwijl hernieuwbare energie de rest van de behoefte gaat voorzien. Nu al is de prijs van hernieuwbare energie lager per kilowattuur dan die van die gebaseerd op fossiele brandstoffen, windenergie haar kostprijs zit nu al op twee dollarcent per kilowattuur.

De gelden van de IADB en van de IMF zijn bestemd voor de overheid. Wat onze regering doet is in een kapotte Volkswagen van 1957 een nieuwe Mercedes Benz motor plaatsen. Immers het overheidsapparaat is compleet verziekt, inefficiënt, ondoelmatig, en een last voor de gemeenschap. Het is een parasitaire overheid.

Het toppunt van Onverstand is wel de besteding van de 185 miljoen Amerikaanse dollars die men van het IMF gehad heeft als speciale trekkingsrechten. Deze gelden zijn bestemd om te voorkomen dat de wereldeconomie in een recessie raakt en om dus te voorkomen dat de Surinaamse economie dieper in het dal zakt. Wat doet uw regering met dat geld? Die zetten het in de kluis van de centrale Bank van Suriname waar het niets gaat doen en alleen maar minder waard gaat worden. Immers de reserves van de centrale bank zijn dood kapitaal, ze hebben geen enkele invloed op de economie zolang ze niet ingezet worden op de geld en kapitaalmarkt. Terwijl de koopkracht daalt, bedrijven sluiten, mensen werkloos worden, er geen enkel toekomstperspectief is, zit kapitaal te niksen in de kluis van de centrale bank.

De oplossing

Geld moet rollen in tijden van economische crisis, de bestedingen moeten omhoog. Generaal Marshall heeft de Marshallhulp aan Europese landen verstrekt na de Tweede Wereldoorlog. Geen van deze landen hebben het geld gestopt op een rekening bij de centrale bank om daar te gaan niksen. Neen ze hebben het gestopt in de wederopbouw van de economie, in fabrieken, in infrastructuur, in de reële economie. Komt nog bij dat als de gelden van de IADB en de IMF niet in revolverende productie fondsen gestopt worden maar in de overheid dan betekent zulks dat de schuldenlast alleen maar gaat toenemen terwijl er geen exportproductie is om de aflossingen te plegen.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!