Strafrechtelijk onderzoek douane

Er is terecht in De Nationale Assemblee door een DNA-lid gevraagd naar een diepgaand strafrechtelijk onderzoek bij de douane op de luchthaven. Het onderzoek moet komen en zou een teken van de regering zijn dat zij wel corruptie wil aanpakken. Maar in dit onderzoek moet ook de douane de rivierhavens worden meegenomen. We kunnen aanvoelen waarom het DNA-lid, dat door zijn jarenlange parlementaire werk over genoeg informatie beschikt, geen vertrouwen heeft in het ‘zogenaamd’ onderzoek waarmee de douaneleiding bezig is. We moeten aangeven dat de douaneleidingen van Suriname steeds bezig zijn, maar van een verbetering is nog geen rapportage gedaan. Wij hebben daarom ook geen vertrouwen in het onderzoek dat door de douaneleiding zogenaamd wordt verricht. Dat onderzoek wordt niet gedaan of het is geen prioriteit. Uit bekomen informatie is wel bekend dat het integriteitsprobleem, zoals de corruptie netjes wordt genoemd, bekend is bij de leiding. Trouwens, wanneer het haar niet bekend zou zijn, zouden ze niet in Suriname leven. Door het DNA-lid is het voorbeeld gegeven van de manifesten die bij de import van goederen worden gebruikt. De manifesten van de Suriname Airways en die van de douane zouden verschillen vertonen. De manifesten zouden worden weggehaald heeft het DNA-lid gesteld. Hij vermoedt dat alleen al op de rivierhaven te Paramaribo al zo een USD 50 miljoen aan tyuku wordt betaald. Dat komt neer op 1 miljard USD. Wanneer 50 douaniers en andere betrokken functionarissen deze tyuku in hun zak steken, dan komt dat op jaarbasis neer op gemiddeld USD 1 miljoen per persoon oftewel SRD 21 miljoen. Zouden 100 douaniers aan het bestelen van de staat bezig zijn, dan komen de criminele inkomsten neer op half miljoen USD per jaar oftewel 10.5 miljoen SRD per persoon. Dan nog gaat het om immense bedragen. De lust van de jongeren om het witte uniform aan te trekken is bekend. Wanneer aan jongeren gevraagd wordt waarom men per se douanier wil worden, dan wordt er gegiecheld en kan er geen antwoord worden gegeven. Het luxe leven dat bepaalde douaniers zichtbaar leven en waarvoor er geen verklaring te geven is vanuit de bezoldiging van deze ambtenaren, is zeker 25 jaar bekend. De vraag rijst waarom het regeringen met zowel een linkse als een rechtse signatuur niet is gelukt om de douanedienst grondig aan te pakken. Het lijkt alsof de douane de regering heeft gegijzeld, of dat de douane de regering bij de ballen vast heeft. De regering lijkt in een klem te zitten of de regeringen van Suriname weten niet hoe ze corrupte ambtenaren moeten aanpakken. Of is het zo dat door de royale bedragen die aan tyuku worden betaald, leidinggevenden en functionarissen die maatregelen moeten treffen, zelf de miljoenen ontvangen? We weten dat er bij de douane een bond bestaat die buiten zijn bevoegdheden eisen stelt. Zo komt de bond in het geweer als er maatregelen worden getroffen tegen corrupte ambtenaren. De samenleving weet van de bestedingen en het oneerlijke leven van verschillende douaniers. Waarom kan de burgerij die het slachtoffer is van deze corruptie, zijn klachten anoniem indienen? In de afgelopen 10 jaar zijn er geen gevallen bekend van douaniers die vanwege corruptie naar huis zijn gestuurd. Dat de douane een machtige organisaties heeft waartegen de Staat onmachtig lijkt, is toen bekend werd dat softwaresystemen waaronder het Asycuda systeem werd gekraakt en onklaar gemaakt zodat het niet zou functioneren. De schuldige van deze criminele handelingen is nog steeds niet bekend. De macht van de douane en de malafide ondernemers werd weer bevestigd toen de regering een maatregel wilde invoeren om audits en controle in het buitenland te laten doen bij importen. Er is toen een protest gekomen, onder andere van het bedrijfsleven. Er zijn gevallen bekend waar douaniers met smokkelwaar Sinterklaas spelen in hun omgeving en de populaire jongen uithangen. Overigens, er is een levendige handel in smokkelsigaretten en alcohol, zonder dat de staat ingrijpt. Miljoenen aal accijnzen worden zo misgelopen. Dat het een corrupte boel is bij de douane is geen verrassing, het is publiek geheim. Feit is echter dat het ook de NF-regeringen in de periode 2000-2010 niet is gelukt om deze zaak aan te pakken. De corruptie binnen de douane is evident, maar aan de andere kant staat het malafide bedrijfsleven die de tyuku’s betaalt. Bij een onderzoek naar de praktijken van enkele jaren terug zullen niet alleen namen zichtbaar worden van ambtenaren, maar ook van malafide ondernemers die tyuku betalen. Is de regering bereid om deze ondernemers die soms sponsors zijn van de politiek aan te pakken? Is men bereid om alle namen zichtbaar te maken? Wij zeggen dat bloed kleeft aan de handen van degenen die de Staat oplichten, want het heeft een vernietigend effect op het gezondheidszorgsysteem van het land. Door slechte zorg gaan mensen dood. Het DNA-lid heeft nu A gezegd en eigenlijk de regering uitgedaagd om ballen te tonen, met name de huidige minister van Financiën.        

error: Kopiëren mag niet!