President Santokhi: “Het was geen makkelijk, maar wel vruchtbaar jaar”

In De Nationale Assemblee zijn donderdag de Algemene Politieke Beschouwingen voortgezet. Tijdens deze serie vergaderingen, die voorafgaan aan de begrotingsbehandeling, gaat het parlement in op de Jaarrede van president Chandrikapersad Santokhi, zoals uitgesproken op 1 oktober. Volgens het staatshoofd bieden de Algemene Politieke Beschouwingen de regering de gelegenheid haar visie te presenteren met betrekking tot de beoogde sociaal-maatschappelijke en financieel economische ontwikkeling, inclusief de projecties van groei en stabiliteit. 

Het staatshoofd blikte terug in zijn toespraak en beantwoording van door Assembleeleden gestelde vragen in op het afgelopen jaar en de maatregelen die de regering heeft moeten treffen om de economie wederom gezond te maken alsook het land te ontwikkelen.

Hij ging ook in op de nog steeds heersende Covid-19-pandemie, die mede ervoor zorgt dat de genomen maatregelen zwaar vallen bij grote delen van de samenleving. Volgens president Santokhi is het geen makkelijk, maar wel vruchtbaar jaar geweest. Er is een begroting gepresenteerd die gestoeld is op gezonde balans, gebaseerd op realisme, geïnspireerd op toekomstperspectief met als doel Suriname en het Surinaamse volk, in het bijzonder de sociaal zwakkeren, in versneld tempo tot ontwikkeling te brengen.

President Santokhi bleef ook stilstaan bij de ambities van de regering voor 2022 en de hervormingen die gepleegd zullen worden. In het kader van de hervormingen dient Suriname voorbereid te worden op een potentiele olie- en gaseconomie. De bevolking moet zoveel mogelijk productiegericht worden ingezet en daarbij worden voorzien van de juiste tools. Volgens het staatshoofd is de regering vastberaden om haar ambities voor het Surinaamse volk waar te maken, op basis van de randvoorwaarden van goed bestuur, eerlijk en transparant leiderschap.

Vervolgens is president Santokhi ingegaan op het Financieel-Economisch Jaarplan, het Meerjaren Ontwikkelingsplan, de beleidsmaatregelen, samenwerking met het IMF en de IDB, het National Risk Assessment, het sociaal pakket, het sociaal akkoord, onderwijs, de zorgsector, mijnbouw, transport, telecommunicatie, aantrekken van investeringen, het buitenlands en binnenlands beleid, corruptiebestrijding en veiligheid.  

Hieronder de volledige tekst van de toespraak en beantwoording van president Santokhi:

error: Kopiëren mag niet!