“CDS trekt lering uitgeen zich heeft afgespeeld” – Overheidscommunicatie via mediahuizen

Vanaf de overdracht van de regering in 2020 heeft zij diverse beloftes gedaan. Transparant en eenduidig beleid is ook beloofd, alsook heldere telecommunicatie. Bij het aantreden van deze regering heeft zij een openstaande schuld van meer dan SRD 4.000.000 voor diverse uitzendingen aangetroffen. Veel van deze kosten kwamen van ongebreidelde politieke campagnevoering via diverse mediahuizen. Door de hoge schuld waren er enkele mediahuizen die geen diensten meer wilden verlenen aan de overheid, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname, CDS, donderdag 11 november.

Echter is de roep naar overheidsinformatie zo groot, dat per 15 juni 2021 een aanvang is gemaakt met de uitzending via diverse kanalen die bereid waren hun diensten te verlenen. Op 1 juli is de groep uitgebreid met nog een aantal zenders. Bij de selectie is steeds gekeken naar een aantal aspecten waaronder de kijkdichtheid, het verzorgingsgebied en zeker ook de prijs van de aangeboden dienst. Het uitgangspunt was dat alle kanalen uitzendingen zouden doen.

Vanwege het gevoerde beleid van besparingen is dit niet mogelijk geweest. Wij hopen in 2022 de overheidscommunicatie breder te distribueren. 

Het is goed te weten, aldus de CDS, dat van alle contracten met mediahuizen steeds is nagegaan of de diensten aan de overheid daadwerkelijk worden geleverd. Bij het indienen van de eerste factuur bleek dat enkele stations administratief niet in gereedheid waren. Die stations zijn aangeschreven. Verder moge het duidelijk zijn, dat tot op heden geen enkel station nog over middelen heeft kunnen beschikken. Dit kan pas nadat is voldaan aan alle geldende voorwaarden. In het verleden is het accent van de controle meer gelegd op het toezien dat de diensten worden geleverd. Er is hierbij rekening gehouden met het feit, dat vanwege hun opzet, virtuele zenders in hun operatie niet per se gebonden zijn aan een fysieke locatie. Enkele aanbieders geven thans aan, dat de operatie op afstand via het internet wordt onderhouden. Hierbij is gebleken dat een smartphone voldoende is om de uitzending te monitoren en in te richten. Desondanks is de controle geïntensifieerd en worden de lessen meegenomen. 

Deze regering ziet erop toe dat de overheidsmiddelen doelmatig worden ingezet. Onder het eerder gevoerd beleid waren er ongegronde overmakingen vanuit staatsbedrijven naar het vroegere NII. Deze betalingen zijn per direct stopgezet bij het aantreden van deze regering. Naar de besteding van voornoemde middelen loopt reeds geruime tijd een strafrechtelijk onderzoek.

Onderzoek CDS naar enkele medewerkers

Veder is de CDS een onderzoek gestart waarbij enkele medewerkers voor enig moment de werkplaats niet zullen aandoen, voor een vlot verloop van het onderzoek. Vanwege de kleinschaligheid van onze samenleving wenst de CDS te benadrukken, dat zij gelooft in het predicaat “innocent until proven guilty”. Wij verzoeken dan ook dat men zich onthoudt van insinuaties en de resultaten van het onderzoek afwacht.

De directie van de Communicatie Dienst Suriname trekt lering uit hetgeen zich heeft afgespeeld en maakt nu intensiever gebruik van de controlemechanismen die de wetgeving aanreikt. Hierdoor zijn alle mediahuizen aangeschreven die niet, of niet volledig voldeden aan de gestelde voorwaarden. Met een mediahuis is het contract aangehouden vanwege het feit, dat het station vanwege technische uitdagingen nog geen diensten kan aanbieden.

Hieronder een volledig verslag van de mediahuizen bij wie de regering vooralsnog diensten afneemt.

Overzicht mediahuizen

MediahuisContract Diensten geleverdBetaaldOpmerking
ATVN.V.T.JaNeen/Pending controlle Geen
STVSN.V.T.JaNeen/Pending controlle Geen
GovTvN.V.T.JaNeen/Pending controlle Geen
SRSN.V.T.JaNeen/Pending controlle Geen
BoskopuN.V.T.JaNeen/Pending controlle Geen
TvBinnenlandJuli t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Geen
GarudaJuli t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Geen
TrishulJuni t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Geen
KoyebaJuli t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Geen
ApintieJuni t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Geen
SrananTvJuni t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Aangeschreven wegens ontbrekende stukken
ABCJuni t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Geen
BersatuJuli t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Geen
HealthTvNov t/m DecemberNeenNeenContract aangehouden tot nader orde
SupremeTvJuli t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Geen
BuzzTvJuli t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Aangeschreven wegens ontbrekende stukken
Radio 10Juli t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Geen
Radio 9Juni t/m DecemberJaNeen/Pending controlle Geen
error: Kopiëren mag niet!