Minister Nurmohamed: “We gaan een hogere productie hebben in 2022”

Het ministerie van Openbare Werken zal haar werkzaamheden in 2022 opvoeren. “We gaan een hogere productie hebben”, voorspelt minister Riad Nurmohamed woensdag 10 november in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Het ministerie zal onder meer wegen herstellen, de binnenstad van Paramaribo een facelift geven en overheidspanden renoveren. Minister Nurmohamed gaat ook in op projecten die reeds gelanceerd zijn, zoals het baggeren van kanalen. Verder geeft hij aan, dat er in de komende 5-10 jaar veel geïnvesteerd zal worden in ontwateringswerken.

De bewindsman stelt, dat er is gespaard en dat de middelen nu gebruikt kunnen worden om projecten uit te voeren. Echter zullen er niet meteen landelijk activiteiten ontplooid worden. “Het gaat niet zo zijn dat we heel Suriname in een keer zullen helpen.”

De werkzaamheden van het directoraat Openbaar Groen zullen gestaag worden voortgezet. Het gaat dan om groenonderhoud, maaien en herbeplanten van bermen. De vuilophaal zal worden uitgebreid naar overige districten. Op het stuk van het directoraat Bouwkundige Werken zullen gebouwen van de overheid gerenoveerd worden. De start van deze aanpak vindt mogelijk in december plaats. Voor wat betreft civieltechnische werken zullen wegen, steigers en bruggen verder aangepakt worden.

Het ministerie zal ook verder werken aan het plan rond vuilstortplaats Ornamibo, terwijl ook ontwateringsinvesteringen gepleegd zullen worden. Dit jaar nog zullen enkele sluizen hersteld worden. De aanpak van deze infrastructuur is volgens minister Nurmohamed een constante bezigheid. Niet alles kan in een keer, ook omdat de middelen ontbreken. “Dus de komende 5-10 jaar gaan we constant in ontwatering blijven investeren.”

Hij vertelt verder, dat in het kader van de verkeersveiligheid binnenkort meer belijning zal worden aangebracht op wegen. Een bijzonder project waar het ministerie ook aandacht aan zal geven is de facelift van de binnenstad van Paramaribo. “We gaat het netter en groener maken en dat samen met het bedrijfsleven.” Minister Nurmohamed spreekt van een speciaal project dat ook naar de commissariaten van de verschillende districten getrokken zal worden. 

Los van de projecten op microniveau heeft het ministerie ook grotere projecten op stapel. De bewindsman noemt het opzetten van een nieuw kantorencomplex voor de overheid, de bouw van de brug over de Surinamerivier, het bouwen van appartementencomplexen om de woningnood op te lossen en het baggerproject. Het laatste moet de ontwikkeling van de havenindustrie op gang brengen. Verder hoopt de minister begin volgend jaar het startsein te geven van het project dat de herinrichting van de Van t Hogerhuysstraat/Nieuwe Haven behelst.

error: Kopiëren mag niet!