Veel internationale kritiek op ‘show’ presidentsverkiezingen in Nicaragua: Ortega voor 4e keer gekozen

Suriname lijkt zich op de vlakte te houden

In Nicaragua zijn afgelopen zondag presidentsverkiezingen gehouden. De uitslag beloofde op voorhand al weinig verrassingen. Met zijn rivalen in de cel was het zo goed als zeker dat huidig president Daniel Ortega herkozen zou worden voor een vierde opeenvolgende termijn. Hij is maandag als winnaar uit de verkiezingen gekomen. Ortega is inmiddels al veertien jaar aan de macht. Internationaal krijgen de verkiezingen weinig bijval, in tegendeel. De verkiezingen zijn vooral als een voorgeprogrammeerde show gezien. Suriname lijkt zich echter vooralsnog op de vlakte te houden. 

Drie jaar nadat de bijna 76-jarige Ortega de protesten tegen zijn leiderschap met geweld neersloeg – er vielen meer dan 300 doden – doet hij opnieuw een gooi naar het presidentschap. Ortega, die het land tussen 1979 en 1990 al leidde, is sinds 2007 onafgebroken aan de macht. Hij ambieert een vierde ambtstermijn, samen met zijn echtgenote Rosario Murillo, die vicepresidente is.

Amerika en Europa verwerpen de verkiezingen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft al verklaard, dat de Nicaraguaanse verkiezingen “alle geloofwaardigheid hebben verloren”. Josep Borrell, het hoofd van de Europese diplomatie, was er ook snel bij door de verkiezingen een “schijnvertoning” te noemen. Ortega heeft immers de politieke oppositie uitgeschakeld om de overwinning bij de verkiezingen veilig te stellen. 

Ortega heeft de oppositie feitelijk sinds juni stelselmatig uitgeschakeld: 39 politici, zakenlieden, boeren, studenten en journalisten zijn al opgepakt, waaronder ook de zeven belangrijkste tegenkandidaten voor het presidentschap. De favoriet van de oppositie in de peilingen, Cristiana Chamorro (67), dochter van ex-president Violeta Chamorro (1990-1997), werd als eerste gearresteerd en onder huisarrest geplaatst.


Suriname

Op de vraag van Dagblad Suriname aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking hoe de Surinaamse regering aankijkt tegen de verkiezingen in Nicaragua en het optreden van Daniel Ortega is vooralsnog een reactie uitgebleven.

Bouterse en Ortega goede vrienden

Oud-president Desi Bouterse onderhield een goede relatie met Ortega in het Midden-Amerikaanse Nicaragua. Bouterse bracht in januari 2012 een bezoek aan Ortega, voorafgaand aan de inauguratie van Ortega als president. Bouterse voerde een een vier uur durend gesprek met Ortega over onder andere intensivering van de bilaterale samenwerking tussen beide landen.

De uitwisseling van technische missies kwam ook aan de orde. Ook spraken Bouterse en Ortega over mogelijkheden voor zeetransport en  korte en snellere luchtvaartverbindingen. De twee presidenten spraken verder over veeteelt, aangezien Nicaragua beschikt over een goed ontwikkelde veeteelt-industrie.

Dat Suriname ten tijde van de twee regeringen Bouterse een goede vriend was van Nicaragua en president Daniel Ortega bleek ook overduidelijk medio mei 2019 toen de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) bijeen was gekomen om de slechte mensenrechtensituatie in Nicaragua te bespreken. Een ontwerpresolutie over de reeds geruime tijd plaats vindende mensenrechtenschendingen in Nicaragua lag op tafel voor een debat door de OAS-lidstaten in de Raad. Suriname stemde tegen deze resolutie tezamen met Nicaragua en Saint Vincent & Grenadines. Een meerderheid van 20 landen, ondersteunde de resolutie; 10 landen onthielden zich van stemming.

Het regime van president Daniel Ortega stond zwaar onder druk vanwege grove en systematische schendingen van mensenrechten, waaronder onderdrukking, politiek geweld en arrestaties zonder vorm van proces. Honderden oppositieleden en sympathisanten waren gevangen gezet, enkel en alleen vanwege hun eisen voor sociale rechtvaardigheid, politieke hervormingen en eisen voor meer inspraak en  democratie. Demonstranten die opkwamen voor ‘regime-change’,  werden opgepakt en willekeurig hun vrijheden ontnomen. Civiele- en niet-gouvernementele organisaties werden hun status ontnomen. De OAS had tegen deze achtergrond een vergadering uitgeroepen en de resolutie aangenomen, om internationale aandacht te vragen en druk uit te oefenen om de veiligheidssituatie en de ernstige verslechterende rechten van burgers in Nicaragua, te behoeden voor verdere teloorgang.  

Suriname vooral bemiddelaar

Nu wordt Ortega weer herkozen en onduidelijk is vooralsnog hoe de relatie vandaag de dag is tussen de regeringen van Nicaragua en Suriname. Bekend is dat de Surinaamse regering zich vaak politiek voorzichtig opstelt als het gaat om de interne politieke en sociaal-economische omstandigheden in landen als Venezuela en dus ook Nicaragua. Suriname houdt zich verre van interne kwesties in landen in de regio en stelt zich vooral op als een rustige bemiddelaar.

PK

error: Kopiëren mag niet!