Eddie Jharap: “Als je een plan hebt en geen vermogen, ga naar de bankiers!”

Als je een bedrijf wil opstarten, je hebt een plan en geen vermogen, maar je hebt geld op korte termijn nodig, dan ga je naar bankiers met je plan. Dit stelt Eddie Jharap, de gewezen directeur van Staatsolie via social media. Het idee simpel en aanschouwelijk maken helpt. 1981 het begin van Staatsolie met financiering van vijf lokale banken, aldus de oud Staatsolie directeur.

Bedrijven die exporteren zullen crisis overleven

Eerder stelde hij: “Bedrijven die exporteren en vreemde valuta verdienen zullen met goed management de huidige crisis kunnen overleven.”

De voormalige Staatsolie-baas stelt verder dat bedrijven die geen vreemde valuta verdienen moeite  zullen hebben de bedrijfsvoering gaande te houden. Geschoold personeel zal wegtrekken, het zal moeilijk zijn om aan vreemde valuta te komen, geen importen van grondstoffen en onderdelen niet kunnen betalen. Net als in de jaren 1985-1995. Staatsolie exporteert vandaag nog een groot deel van haar productie en verdient vreemde valuta. Als alle productie van ruwe olie omgezet zou worden in gasoline voor de lokale markt, dan zou het bedrijf vandaag de lokale markt geheel moeten subsidiëren, goedkope SRD’s verdienen, verlies laten en failliet gaan. Als Staatsolie alle gasoline nodig voor de lokale consumptie zou produceren, dan was het bedrijf vandaag failliet, aldus Jharap. 

Staatsolie goed voorbereid

Jharap stelde verder dat Staatsolie goed is voorbereid op de grote voorraden aan olie en gas. De visie dat er genoeg kader en kennis in eigen huis is gerealiseerd. “Als volk moeten wij voldoende mogelijkheden hebben. De contracten zijn goed. Wij zullen enorm veel geld binnenkrijgen in de komende jaren. Het systeem moet gehandhaafd blijven, we moeten kennis blijven opdoen. We moeten blijven werken. Het ligt aan de politiek om de grote hoeveelheden aan geld goed in te zetten. Ik wens dat we daarbij rekening blijven houden algemeen geldende normen en waarden.”

error: Kopiëren mag niet!