President Santokhi: “Samenwerking politie en beveiligingsbedrijven on hold”

De samenwerking die de politie met twee particuliere beveiligingsbedrijven is aangegaan om de criminaliteit in te dammen is “on hold” gezet. Dit deelde president Chandrikapersad Santokhi maandagavond mee aan de Nationale Assemblee.

De samenwerking tussen de politie en de beveiligingsbedrijven heeft veel vragen doen rijzen in de samenleving. De president heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie opgedragen de zaak nader te onderzoeken, en als resultaat daarvan heeft de bewindsman maandagavond de president medegedeeld dat de samenwerking “on hold” is gezet.

Santokhi zei dat gekeken zal worden naar welke modaliteit het beste is om aan een samenwerking gestalte te geven. De regering is volgens hem voorstander van een samenwerking, “maar een ieder binnen het eigen wettelijk kader en bevoegdheden”.

Er moet volgens de president geen gevoel van rechtsonzekerheid bestaan bij de samenleving.

SS

Verklaring ministerie van Justitie en Politie maandagavond:

De Preventieve Surveillances van de particuliere beveiligingsbedrijven in het kader van het Criminaliteitsurgentieplan worden geparkeerd. Dit besluit is genomen na een evaluatie van het ministerie van Justitie en Politie, zo bericht het ministerie maandagavond.

Minister Kenneth Amoksi heeft maandag een vruchtbaar onderhoud gehad met het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB), waarin deze en andere brandende kwesties aan de orde zijn gekomen. Het ministerie heeft toegezegd een aantal belangrijke lopende afspraken met de politie op korte termijn te zullen nakomen. Capaciteitsversterking van het Korps Politie Suriname en de instroom van de lichting 2020-2021 zijn ook aan de orde gekomen. Het Criminaliteitsurgentie Plan wordt normaal uitgevoerd, met uitzondering van dat deel, waarin particuliere beveiligingsbedrijven zouden participeren.

De belangrijkheid van het public-private partnerschap en de deelname van particulieren en burgers aan integrale veiligheid wordt erkend, echter zal dit geschieden binnen het kader van een  geïntegreerd masterplan waarbij alle stakeholders betrokken zullen worden. De particuliere beveiligingssector zal rekeninghoudend met de richtlijnen van het UNDP (VN Ontwikkelings Programma) en de IDB (Inter-American Development Bank) op een andere manier worden ingezet.

error: Kopiëren mag niet!