Parmessar (NDP): “Belangenverstrengeling en nepotisme rode draad beleid regering”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zegt, dat belangenverstrengeling en nepotisme de rode draad zijn van het beleid van regering Santokhi/Brunswijk. Tot deze conclusie is hij gekomen na de jaarrede van de president over het dienstjaar 2022 en de gepleegde omstreden handelingen van de regering in de afgelopen 15 maanden. Parmessar sprak maandagmiddag tijdens de eerste ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Nationale Assemblee.

Nevenfuncties bewindslieden

Volgens  de NDP-fractieleider heeft de regering in de afgelopen 15 maanden genadeloos vele abrupte  kostenverhogende maatregelen getroffen, die een negatieve impact hebben gehad op het besteedbaar inkomen van de bevolking met een doorwerking op de kwaliteit van het leven. Deze maatregelen hebben de samenleving als een dief in de nacht overrompeld, terwijl regeringslieden zitting hebben in vele stichtingen en bedrijven en daarmee het nationaal belang ondergeschikt maken, kennelijk in hun drang naar het behartigen van hun eigen belang.

Hij presenteerde en overhandigde diverse uittreksels uit het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aan parlementsvoorzitter Marinus Bee, waaruit blijkt dat verschillende ministers (waaronder Achaibersing, Somohardjo, Sewdien, Walden en Ramadhin) zitting hebben in stichtingen en zelfs de directie voeren in een aantal bedrijven. Parmessar attendeerde de president erop dat zijn partij, die toen deel uitmaakte van de oppositie, alles in het werk heeft gesteld om oud-president Bouterse consequenties te laten verbinden aan de ex-ministers Dodson en Pengel, die ook bedrijven en stichtingen op naam hadden. 

Niet geloofwaardig

Parmessar vroeg zich af of dit het goed bestuur is wat de president beloofde, toen hij zijn dreamteam presenteerde aan de samenleving op 16 juli 2020. Hij vroeg zich af in hoeverre de president kan praten over goed bestuur en eerlijk en transparant leiderschap als we merken dat in het bijzonder Friends, Family en Sponsoren (FFS) enorm geaccommodeerd worden en selectieve groepen ten koste van andere, extra materiële voorzieningen genieten, zoals de regering zichzelf bevoordeeld heeft met onder meer de vervoerskosten en de forse verhogingen voor de rechterlijke macht terwijl alle lagen van de samenleving smachten naar compensaties en looncorrecties.

De NDP-fractieleider stelde steeds retorisch de vraag, welke waarde hij en de samenleving moeten hechten aan de uitgesproken woorden van de president die niet stroken met de werkelijkheid. Hij wilde onder andere weten welke beloftes de president precies heeft gedaan aan zijn Guyanese ambtgenoot met betrekking tot de visvergunningen en de afspraken over de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Voorts stelde Parmessar, dat de voorgedragen kandidaten voor bestuurlijke functies stuk voor stuk lijken op de voorzitter van de partij. Hij is van mening dat de “bromtjie djari” die de president heeft gepoogd te propageren voor de verkiezingen ten einde zetelwinst te behalen, is veranderd in een eenzijdige dorre tuin, waar er geen plek schijnt te zijn voor andere bloemensoorten. 

Tevens betoogde de fractieleider, dat er absoluut geen sprake is van vrijheid, gelijkheid en broederschap, zoals de president het heeft gehad in zijn jaarrede. “Het is toch opvallend dat de kwestie van de Haïtiaanse chartervluchtelingen nu na maanden nog steeds niet overgedragen is aan het Openbaar Ministerie? De willekeur bij de behandeling van cases waarbij een vermoeden bestaat dat uw politieke opponenten betrokken zijn, spreekt boekdelen”, meende Parmessar. Hij benadrukte eveneens de forse stijging van de verruwende criminaliteit als gevolg van een a-sociaal beleid. 

SS

error: Kopiëren mag niet!