VGP-fractieleider Gajadien vraagt president schoon schip te houden inzake adviseurs

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft president Chandrikapersad Santokhi gevraagd zich te ontdoen van de vele adviseurs die tijdens de vorige regering zijn benoemd en waarmee het staatshoofd zich laat omringen. De parlementariër zegt niet vernomen te hebben dat deze adviseurs naar huis zijn gestuurd. Elk besluit van de president in die richting zal de ondersteuning van het parlement genieten.

De parlementariër liet zich maandag in de eerste ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Nationale Assemblee (APB) kritisch uit over een aantal zaken waarvan hij vindt dat die anders moeten.

Gajadien is duidelijk niet tevreden over het feit, dat in de afgelopen 16 maanden van de regering slechts één buitenlandse directe investeerder is goedgekeurd. Het gaat om het koolwaterstofproject van de Deense maatschappij HPSG. Er moet volgens hem bij het nemen van besluiten een no-nonsense benadering aan de dag gelegd te worden, ongeacht personen en instituten. Hij noemde onder meer de “verziekte” belastingdienst en het douane apparaat. In zijn ogen moeten de aangekondigde belastinghervormingen sneller. De hoogte van de huidige bedrijfsbelasting van 46% moet naar het niveau van Guyana worden teruggebracht en zo de concurrentiepositie van het land worden verbeterd. Hij merkte op, dat de grote multinationals thans alle faciliteiten krijgen, maar dat het ook aantrekkelijk gemaakt moet worden voor andere potentiële investeerders.

Maffia in de financiële wereld

Van de douanedienst op de Nieuwe Haven vindt het Assembleelid dat daar maatregelen getroffen moeten worden opdat de staat geen inkomsten misloopt. Gajadien haalde het voorbeeld aan, dat importeurs “tjukus” moeten betalen van US$ 1.000 en US$ 2.000 om hun containers vrij te krijgen.

Over de bancaire wereld heeft het Assembleelid geen goed woord. Hij kan zich niet voorstellen waarom het zo moeilijk wordt gemaakt voor burgers om een bankrekening te openen, terwijl in andere landen de vereisten simpel zijn. Hij vraagt zich af waarom dat hier niet kan. Volgens hem bevinden zich in de financiële wereld personen, zoals “de maffia”, die ervoor zorgen dat de financiële wereld beschermd terrein blijft “onder het mom van bescherming van de correspondentiebank”. Hij vraagt zich af wat de rol van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is. Hij zegt nog steeds te twijfelen aan  de rol van de moederbank. Het is volgens hem door toedoen van de CBvS, dat indertijd gelden van de cambio’s bij de in beslag genomen geldzending van Euro 19 miljoen zijn terecht gekomen. Indien bij de CBvS er maatregelen genomen moeten worden, dan dient dat te gebeuren, vindt hij.

Over de veiligheid in het land zei Gajadien, dat de aantallen berovingen en andere vormen van criminaliteit drastisch omlaag moeten. Er moet 100% vertrouwen zijn in het politie apparaat. “En alsof dat niet genoeg is zien we een bondsbestuur bij de politie die haar plaats niet kent. Het gezag binnen het Korps Politie Suriname erodeert”, aldus de parlementariër. In het kader van stimulering van de economie wilde hij weten wat de stand van zaken is met betrekking tot rationalisering van staatsbedrijven.

Gajadien vindt dat de samenleving niet onnodig opgezadeld moet worden met een verhoging van tarieven van nutsvoorzieningen. Bij de staatsbedrijven is volgens hem sprake van inefficiëntie. Het Assembleelid wilde weten welke acties de regering zal ondernemen  voor de door hem aangekaarte zaken. 

SS   

error: Kopiëren mag niet!