PAHO: Aantal Covid-besmettingen en -doden in Latijns-Amerika blijft dalen

Terwijl de dalende trends in ziektegevallen en sterfgevallen in een groot deel van het Amerikaanse continent voor de achtste achtereenvolgende week aanhouden, waarschuwt de assistent-directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Jarbas Barbosa, dat “de vooruitgang in onze regio geen reden is om zelfgenoegzaam te worden of de volksgezondheidsmaatregelen die ons veilig helpen houden, stop te zetten.”

“Het is voor ons allen van cruciaal belang op koers te blijven totdat iedereen is gevaccineerd en beschermd tegen het virus,” zei hij tijdens een wekelijkse briefing voor de media over Covid-19.  

In de afgelopen week meldden landen meer dan 745.000 nieuwe besmettingen met Covid-19 en iets meer dan 18.000 sterfgevallen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico meldden allemaal een daling van het aantal gevallen en sterfgevallen en in de meeste landen in Midden- en Zuid-Amerika was er sprake van een vergelijkbare daling.

De onder-directeur meldde, dat dankzij sterke immunisatiesystemen in de regio 1,2 miljard doses Covid-19-vaccin zijn toegediend en 46% van de totale bevolking nu volledig is gevaccineerd.

Ten minste 32 landen in de regio hebben reeds de WHO-doelstelling van 40% vaccinatiegraad tegen eind 2021 bereikt, en verscheidene andere landen liggen op schema. Veel landen hebben echter nog steeds te maken met vertragingen, en de vaccinatiegraad in Haïti, Nicaragua, Jamaica, St. Vincent & de Grenadines, en Guatemala blijft onder de 20%.

“Ongelijkheid op het gebied van vaccins blijft de grootste belemmering voor het bereiken van onze doelstellingen op het gebied van dekkingsgraad”, aldus Dr. Barbosa. Maatregelen op het gebied van de volksgezondheid zijn daarom “onze beste strategie om de overdracht van Covid-19 te beperken en levens te redden”.

Om de ongelijkheid aan te pakken, wordt verwacht dat de toewijzingen van vaccins uit COVAX in de komende weken zullen versnellen. De COVAX-faciliteit heeft, met de steun van het Revolving Fund van PAHO, reeds 64,3 miljoen doses aan de regio geleverd.

PAHO heeft ook met landen samengewerkt om gezondheidswerkers op te leiden, de toegang tot vaccinatie te waarborgen, de capaciteit van de cold chain te verbeteren, communicatiestrategieën uit te voeren en problemen met de levering van spuiten en verdunningsmiddelen op te lossen.

Naarmate er meer vaccins beschikbaar komen, drong Dr. Barbosa er bij de landen op aan de meest recente richtsnoeren van de SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization) van de WHO te volgen om ervoor te zorgen dat de injecties terechtkomen in de armen van degenen die ze het hardst nodig hebben.

Hoewel deze beslissingen uiteindelijk door de afzonderlijke landen moeten worden genomen, moeten ze “altijd gebaseerd zijn op bewijs, rechtvaardigheid en de wil om onze meest kwetsbaren te beschermen”, zei hij.  

SAGE beveelt aan, dat wanneer er weinig vaccins beschikbaar zijn, ouderen, eerstelijnszorgmedewerkers en mensen met reeds bestaande aandoeningen prioriteit moeten krijgen.

“Zodra degenen, die het grootste risico lopen zijn beschermd, is de volgende stap het immuniseren van een hoog percentage van de volwassen bevolking. Pas daarna moeten landen overwegen jongere groepen te vaccineren,” zei Dr. Barbosa.

SAGE beveelt momenteel ook aan, dat een boosterdosis alleen wordt gegeven aan mensen met immuno-incompetentie en mensen ouder dan 60 jaar die een geïnactiveerd virusvaccin zoals Sinovac of Sinopharm hebben gekregen.

Aangezien de meeste landen in de regio nog steeds niet over voldoende vaccindoses beschikken, is het van cruciaal belang de richtsnoeren van deskundigen te volgen en het effect van de beschikbare doses te maximaliseren”.

error: Kopiëren mag niet!