Burger benadeeld door foutieve perceel grensberekening

Asfa Menckeberg heeft op 1 november een schrijven gericht aan het Openbaar Ministerie (OM) betreffende een aanklacht met betrekking tot de correctie van grenzen van percelen gelegen aan de Koningstraat br 111 en br 113 te Paramaribo.

Op 12 oktober 2021 werd Menckeberg door zijn buurvrouw Debipersad op de hoogte gesteld dat de grenspaal van haar perceel op het perceel van hem is. Menckeberg schrijft in zijn brief: “Een overzicht van de huidige stand van zaken is genoeg om te constateren. dat er flink wordt geknoeid met perceelgrenzen. Door onderhandse en manipulerende handelingen van een oneerlijke perceeleigenaar met behulp van een onethische landmeter worden niet wetende burgers benadeeld.” Met zijn brief hoopt Menckeberg dat er onderzoek verricht zal worden waarbij eventuele correcties worden gedaan van de oorspronkelijke en rechtmatige grenzen van het perceel.

Volgens Menckeberg was het perceel van zijn grootmoeder genaamd Alexandrina Killop, gehuwd Khodabaks. Het perceel behoorde haar toe vanaf de jaren ’20. Vanaf 1990 beschikt Menckeberg over zijn perceelkaart. Tezamen met zijn brief stuurt hij een bijlage naar het Openbaar Ministerie die bestaat uit twee officiële uittreksels van MI GLIS (26 maart 1990 en 26 april 2021), een fotokopie van het Whatsapp bericht van de buurvrouw, 3 overzichtskaarten en een USB-stick met film- en fotomateriaal van 20 jaren geleden en de situatie per heden.

Meckeberg zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat op dit moment al 12 jaar een mevrouw op het perceel woont. Het huis op het perceel wordt door Menckeberg aan de mevrouw verhuurd. Volgens hem is de buurvrouw bezig met het bouwen van een magazijn, waarvoor zij ruimte nodig heeft om naar achteren te rijden, naar haar magazijn. De landmeter die de buurvrouw in dienst heeft genomen, heeft geknoeid met de zijgrens, waardoor de grenspaal van de buurvrouw op het erf van Menckeberg is terechtgekomen. Daardoor heeft zij nu meer ruimte. Terwijl dat volgens de oorspronkelijke perceelkaart niet klopt. Menckeberg voelt zich in dit geval benadeeld. De perceelkaart met als datum 26 maart 1990 toont aan, dat de voorzijde van het perceel 10.36 meter was. Terwijl de perceelkaart met de datum 26 april 2021 toont dat de voorzijde van het perceel 8.39 meter is.

De grootvader van de buurvrouw heeft het perceel naast dat van Menckeberg 10 tot 12 jaren geleden gekocht. “De buurvrouw woont niet zelf op het perceel, maar heeft daar enkele jaren een bedrijf, waar zij dranken verkoopt.”

Menckeberg stelt dat hij niet de enige is die benadeeld is geworden. Maar, dat dit velen overkomt. Door de media erbij te betrekken hoopt Menckeberg dat dit probleem spoedig recht getrokken zal worden.

SK

error: Kopiëren mag niet!