VHP Divali-boodschap: ‘Zoek het licht in jezelf”

Op donderdag 4 november vieren wij Divali. Dit festival symboliseert de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade en de vernieuwing van het leven. De universele gedachte van Divali is: zoek het licht in jezelf. Bij Divali wordt het Goddelijke aspect Lakshmí aangeroepen. De goddelijke kracht of ‘shakti’ die als vrouw wordt uitgebeeld, wordt vereerd. 

Lakshmi is de uitvoerende energie van Vishnu, die de schepping onderhoudt en daarmee voor continuïteit zorgt. Zij is de universele moeder die geborgenheid biedt, die onvoorwaardelijk lief heeft en geluk brengt en staat ook symbool voor het licht in onszelf. Het wordt gevierd om het licht in ons leven te verwelkomen. Licht wordt namelijk geassocieerd met succes en hoop.

Het is het licht van Divali dat elk jaar weer niet alleen onze huizen, maar ook onze harten verlicht. Van de duisternis naar het licht: het is door het licht dat de schoonheid van deze wereld geopenbaard of ervaren wordt. De meeste religiën in de wereld erkennen het belang van licht als een geschenk van God. Het is altijd een symbool van alles wat positief is in onze wereld van ervaring.

Het belangrijkste aspect van Divali is dat het een dag van bezinning is op al het goede in de schepping, gesymboliseerd door het licht.  Dit festival wordt gevierd in de donkerste nacht van het jaar, wanneer de maan zich volledig achter de aarde bevindt. Hiermee wordt aangegeven dat zelfs de diepste duisternis of het ergste kwaad kan worden overwonnen, als we maar het licht – dit is het positieve in ons – sterk genoeg tot uitdrukking brengen. 

Het spoort ons aan om ons eigen innerlijk licht te herinneren en eventueel ten koste van een grote inspanning, op zoek te gaan naar het innerlijke licht net zolang tot we het gevonden hebben. Divali is niet alleen maar een feest. Het is ook een oproep aan eenieder om zijn of haar eigen duisternis onder ogen te zien en deze duisternis te laten verdwijnen door het vinden van het innerlijke licht. 

Diwali is het licht van liefde en broederschap en het is licht van de Schepper dat vanuit ons hart de wereld mooier maakt. De mens wordt eraan herinnerd dat het kwade zowel buiten ons als in ons verslagen wordt om innerlijke en maatschappelijke vrede te creëren. Dit festival accentueert ook een aantal belangrijke maatschappelijke waarden zoals gemeenschapszin en gezamenlijkheid, reinheid en schoonheid. Het is goed om die waarden ieder jaar opnieuw bewust te vieren en uit te dragen. Voorts om zuiver ethisch inzicht te ontwikkelen en ook als zodanig ernaar te handelen. 

De mens moet zich op de dag van dit feest inspannen zodat deze er één wordt van harmonie, bezinning en spirituele opleving. Het biedt jaarlijks een gelegenheid om de onderlinge banden aan te halen en te versterken als een startpunt voor een nieuw begin. 

Moge de Godin Laksmi Mátá u allen zegenen met voorspoed, veel geluk, wijsheid en een gezond leven. De VHP wenst de gehele samenleving maar in het bijzonder onze broeders en zusters een verlichtende toekomst en een Shubh Divali toe.

VHP

error: Kopiëren mag niet!