Ashwin Adhin: “Het gaat drie maal slechter in het land dan voorheen”

NDP-topper en Assembleelid Ashwin Adhin zegt dat het nu drie maal slechter gaat in het land dan voorheen. De precaire financiële situatie die sedert 2015 was ontstaan als gevolg van het wegvallen van de bauxietinkomsten en  kort daarna de daling van de goud- en olieprijzen heeft de vorige regering heel voorzichtig en bedachtzaam kunnen “managen” tot en met 2020. “Nu in deze regeerperiode is de situatie totaal uit de hand gelopen”, zegt de voormalige vicepresident. Adhin deed deze uitspraken afgelopen zondag tijdens de “NDP on air massameeting”. 

Falend bestuur

De “on air massameeting” was live te volgen op internet en televisie. Vanwege de Covid-situatie heeft de NDP voor de “on air massameeting” gekozen om met de achterban te communiceren. Volgens Adhin is de koers van SRD 14, welke in het Herstelplan is genoemd en de goedkeuring draagt van het IMF (Internationaal Monetair Fonds), thans naar een ondraaglijke hoogte van SRD 21 gestegen. Steeds brandstofverhogingen, die de prijzen in de winkels nog meer de lucht doen ingaan, en andere lastenverzwarende maatregelen naar het volk toe, zijn aan de orde van de dag.

Hij verwijt de regering falend bestuur en chronische ongeloofwaardigheid. De regering kan hierdoor volgens de NDP-topper haast onmogelijk zichzelf meer op een respectabele manier in stand houden. Het heeft met list en bedrog zichzelf in het zadel gezet en geeft geen openheid in de schulden die reeds zijn genomen. Reeds een jaar publiceert het Bureau voor de Staatsschuld geen cijfers meer over hoeveel nieuwe schulden deze regering heeft genomen. Adhin presenteerde cijfers en documenten die moeten aantonen, dat de kasreserves niet gestolen zijn en dat de huidige regering bij overname  absoluut geen lege staatskas heeft overgenomen. De cijfers van de Centrale Bank van Suriname tonen aan, dat er een deviezenreserve van US$ 563 miljoen was. Volgens cijfers van het ministerie van Financiën en Planning heeft de staat in 2020 ruim SRD 7 miljard ontvangen; in juli kort. na de machtswisseling bedroegen de ontvangsten ruim SRD 537 miljoen.

Machtsdronken

De regering verwijt Adhin van machtsdronkenschap en dat zij daarom met valse beschuldigingen de NPD wil elimineren. De praktijk van elke dag is volgens hem het bewijs dat de huidige regering met “het meedogenloos organiseren van armoede, een strategie toepast om te profiteren van de gelden die  van het volk worden onttrokken”. Onder het mom van herstel van de economie wordt het volk uitgemolken om zo overschotten op de lopende rekeningen te krijgen.

“Het lijkt alsof elke maand dat dit beleid doorgaat, weer een extra jaar kan kosten om te herstellen. Het loopt steeds meer uit de hand”, aldus het NDP-kopstuk.

SS

error: Kopiëren mag niet!