AKMOS bepleit stimulering en facilitering ondernemerschap

De Associatie van Klein en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) ziet stimulering en facilitering van het klein- en middelgroot ondernemerschap als één van de belangrijke oplossingen voor het land om uit de economische problemen te geraken. Vooral ondernemingen die gericht zijn op exportproductie  en/of  importvervanging zouden daarbij de meeste prioriteiten gegeven moeten worden. Dit zegt AKMOS-voorzitter Harry Soekhlal (zie foto top) desgevraagd aan Dagblad Surinane naar aanleiding van de huidige financieel economische situatie in Suriname. Soekhlal noemt de situatie in het land heel precair.

De maatregelen zoals genoemd in het Herstelplan zijn volgens hem noodzakelijk om de economie van het land weer op rails te krijgen. De uitgeholde koopkracht van de samenleving heeft negatieve invloed om de economische bedrijvigheid in het land, en op zich weer op de werkgelegenheid

Productie

Productie ziet de AKMOS daarom als de enige mogelijkheid om structureel uit de vicieuze cirkel van economische problemen te geraken. Soekhlal vindt daarom, dat faciliteiten gecreëerd moeten worden voor ondernemers  om productie te stimuleren. Hij denkt onder meer in de richting van kredietfaciliteiten voor kleine en middelgrote ondernemers. Dat niet alleen, ook de toegang tot kredieten moet laagdrempelig gemaakt worden.  In Suriname zijn voldoende grondstoffen aanwezig, waarmee importvervangende producten vervaardigd kunnen worden. 

“Indertijd hadden wij in Suriname de Bruynzeel houtmaatschappij die triplex produceerde. Tegenwoordig importeren wij triplex uit China, nota bene gemaakt uit hout dat uit Suriname komt.” Volgens Soekhlal zijn er in China honderden triplex fabrikanten. “Waarom zouden we niet weer in zo’n fabriekje investeren?”, vraagt de AKMOS-voorzitter zich af. Hij verwijst ook naar het Surinaamse glasfabriek van Para Industries indertijd, die uit Surinaamse grondstoffen verschillende glasproducten vervaardigde. Zo hebben we ook voldoende rijstkaft, waarmee karton vervaardigd kan worden. Een Surinaamse kartonfabriek zou behalve de lokale markt ook de regio kunnen voorzien van kartonnen verpakkingsmateriaal. 

De huidige economische omstandigheden moeten Surinaamse ondernemers trachten aan te wenden om inzichten en creativiteit te ontwikkelen, zodat zij kansen kunnen herkennen en aangrijpen om tot productie over te gaan. Tegen deze achtergrond organiseert de AKMOS daarom over enkele dagen een oriëntatie bezoek aan Guyana. Een grote groep Surinaamse ondernemers gaat er naar toe om met hun Guyanese counterparts van gedachten te wisselen over mogelijk zaken doen.  

Kredietfondsen in Herstelplan

In het Herstelplan zijn onder de paragraaf “stimulering van productie, export en werkgelegenheid” in totaal 24 maatregelen en projecten benoemd. Enkelen zijn reeds in uitvoering, al dan niet gefinancierd uit eigen middelen of met leningen van onder meer de Wereldbank en de IDB, Inter-American Development Bank. Eén van de maatregelen om de productie te stimuleren is het Productie Kredietfonds van SRD 150 miljoen die bij de Nationale Ontwikkelingsbank zal worden geparkeerd. Volgens de planning van het Herstelplan zou de regering voor dit jaar 2021 een bedrag van SRD 50 miljoen in het fonds stoppen. Het is vooralsnog niet bekend of het Productie Kredietfonds reeds operationeel is.

Een tweede maatregel genoemd in het Herstelplan is de instelling van het MKMO fonds ten behoeve van investeringen in de productie en werkgelegenheid. Dit fonds zou volgens het Herstelplan ook in voorbereiding zijn.  Dit fonds moet een bedrag van US$ 10 miljoen behelzen. De financieringsbron van deze belangrijke investeringsfonds is nog onbekend. Gegeven de huidige omstandigheden zijn de Wereldbank en de IDB de meest voor de hand liggende mogelijkheden.

Vanuit het bedrijfsleven kan niet genoeg benadrukt worden het belang van de snelheid waarop dergelijke faciliteiten voor ondernemers tot stand gebracht moeten worden. In het Tripartiet Overleg tussen overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven is “ondernemerschap en werkgelegenheid” één van de vijf hoofdonderwerpen waarover partijen tot een sociaal akkoord willen komen.

SS 

error: Kopiëren mag niet!