WWF Guianas: Wat betekent VN Klimaattop COP26 in Glasgow voor de Guyana’s?

Wereldleiders komen maandag 1 november samen om te praten en het eens te worden over wat ze zullen doen en wat er moet gebeuren om de klimaatcrisis aan te pakken. Volgens alle berekeningen zal de bijeenkomst beperkt zijn tot de exclusieve groep mensen die aan de Covid-19-vereisten hadden kunnen voldoen, op tijd een visum hadden verkregen en toegang hadden tot de middelen om de reis naar Glasgow te maken. De toezeggingen die tot nu toe zijn gedaan, voldoen buitengewoon weinig aan wat nodig is om de curve te buigen naar een veilige toekomst voor onszelf op Planeet Aarde.

Slechts 13 van de 194 landen, waaronder Suriname, hebben hun tweede nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s) ingediend waarin wordt uiteengezet hoe zij zullen bijdragen aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen onder de wettelijk bindende Overeenkomst van Parijs.

Op deze Conferentie van Partijen, en ondanks de uitdagingen bij het houden van de bijeenkomst, moeten we urgente kwesties aanpakken: het opvoeren van mitigatie-inspanningen, het leveren van klimaatfinanciering, meer inspanningen rond aanpassing en verlies en schade. De wereld kijkt naar COP26 om vertrouwen en duidelijkheid te bieden over een wereldwijd pad naar het bereiken van de overgang naar een emissievrije en klimaatbestendige toekomst en het voorkomen van een klimaatcatastrofe. We zullen weten dat we op een transformatief pad zijn als de wereld op schema ligt om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te verminderen en tegen 2050 netto nul te zijn.

De natuur erkennen

Maar we zijn erg ver verwijderd van dit doel. WWF zou graag zien dat de natuur wordt erkend en een centrale rol speelt bij het verminderen van de wereldwijde uitstoot en het aanpakken van klimaateffecten. Dit zou betekenen dat klimaatacties worden gecoördineerd met het behoud van biodiversiteit, bijvoorbeeld door financiering voor bos- en ander ecosysteembehoud en -beheer zoals REDD+; meer financiering voor op de natuur gebaseerde klimaatoplossingen zoals mangroveherstel en -beheer; en diepe integratie van op de natuur gebaseerde oplossingen in NDC’s.

WWF heeft 5 belangrijke prioriteiten

WWF heeft vijf belangrijke prioriteiten geïdentificeerd die in 2021 moeten worden bereikt. Dit zijn de ‘rode lijnen van ambitie’, het minste dat we van onze leiders verwachten. Hoewel besluitvormers en gastheren van multilaterale evenementen de volgende prioriteiten moeten realiseren, hebben we ook alle belanghebbenden nodig om hun rol te spelen om systeemverandering en economische transformatie te stimuleren.

1 Versnel de decarbonisatie, nu en snel
Onder andere overheden, steden, bedrijven, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en investeerders moeten, als een dringende prioriteit, economische systemen op een duurzame basis brengen, waarbij we afstappen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Daarbij is het van vitaal belang dat arbeiders in niet-duurzame delen van de wereldeconomie, hun families en hun gemeenschappen worden ondersteund – niemand mag achterblijven.Handel naar op de natuur gebaseerde oplossingen.

2 Handel naar op natuur gebaseerde oplossingen

Op de natuur gebaseerde oplossingen zijn initiatieven die land- en oceaanecosystemen zoals bossen, veengebieden, wetlands, savannes, koraalriffen en mangroven beschermen, herstellen en duurzaam beheren. Hoewel ze de uitstoot verminderen, natuur en mensen beschermen en goede banen creëren, zijn ze geen vervanging voor emissiereducties in andere sectoren van de economie. De natuur moet worden beschermd en hersteld omdat ze koolstof absorbeert en opslaat en een sleutelrol speelt bij de aanpassing/veerkracht van plaatsen en gemeenschappen.

3 Help de natuur en mensen zich aan te passen
Regeringen moeten hun acties uitbreiden om de meest kwetsbare mensen ter wereld en veel vitale ecosystemen dringend te helpen om zich aan te passen en veerkracht op te bouwen tegen een snel opwarmende wereld. We moeten transformationele aanpassingsoplossingen aanmoedigen. Voorbeelden hiervan zijn het revitaliseren van rivieren, het herstellen van aangetaste wetlands of het verplaatsen van menselijke activiteiten in uiterwaarden in plaats van het bouwen van dammen en dijken, of het overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie.

4 Financier de toekomst
De financiële stromen van de particuliere sector moeten worden afgestemd op de internationale klimaatdoelstellingen, met kapitaal gericht op koolstofarme activiteiten, weg van fossiele brandstoffen. We moeten schadelijke subsidies afbouwen. Er moet meer geld worden uitgetrokken om lokale prioriteiten te ondersteunen en innovatieve partnerschappen te financieren. Momenteel bereikt slechts 10% van de klimaatfinanciering lokale actoren in ontwikkelingslanden. Er moeten ook middelen beschikbaar worden gesteld voor kwetsbare landen om het hoofd te bieden aan onvermijdelijke economische en niet-economische gevolgen, ook wel verlies en schade genoemd.

5 Draai naar implementatie
Voldoende om 1,5°C in leven te houden, moeten kortetermijn doelen worden aangevuld met langetermijnstrategieën, zoals vereist door het Akkoord van Parijs. Ze moeten technisch verantwoorde en haalbare toezeggingen om emissievrij te maken omvatten, met een primaire focus op het verminderen van emissies in plaats van op compensatie of onbewezen technologieën.

Situatie voor Guyana en Suriname is nijpend

Voor Guyana en Suriname, als onderdeel van de Small Island Developing States (SIDS)-groep van landen, is de situatie nijpend en, van alle problemen die de besluitvormers van de COP moeten oplossen, is de grootste waar SIDS-landen te lijden zullen hebben, het gebrek aan financiering, en financiering die adequaat is en tijdig en consistent van de grond komt.

SIDS-landen ontvangen slechts 2% van wereldwijde klimaatfinanciering

De SIDS-groep draagt ​​weliswaar het minst bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, maar behoort tot de meest klimaatgevoelige landen en ontvangt slechts 2% van de wereldwijde klimaatfinanciering, en daarvan is minder dan de helft daadwerkelijk van de grond gekomen (op basis van een analyse van de datum tussen 2016 en 2018).
Maar daarnaast moeten Guyana en Suriname erkennen, dat ze allebei de soevereine beslissing hebben genomen om hun offshore olie- en gasbronnen te exploiteren, terwijl de wereldgemeenschap heeft erkend dat we moeten overstappen van fossiele brandstoffen om het klimaat aan te pakken crisis. Volgens de prognoses van Guyana zal het land tegen het midden van dit decennium de grootste producent van fossiele brandstoffen per hoofd van de bevolking ter wereld worden, en met een productie van 1 miljoen vaten per dag zullen de oliemaatschappijen die in Guyana actief zijn verantwoordelijk zijn voor 1% van de wereldwijde productie (gebaseerd op Volgens de huidige cijfers draagt ​​Guyana 10 van de 15 miljard vaten olie-equivalent van de wereldwijde reserves van ExxonMobil bij).

Voor Guyana en Suriname is het daarom onzeker of ze bekend zullen blijven staan ​​om de ongelooflijke hoeveelheid klimaatdiensten die ze de wereld bieden vanuit hun bossen, of dat ze binnenkort bekend zullen worden als klimaatparia’s vanwege hun bijdrage per hoofd van de bevolking aan de wereldwijde koolstofuitstoot. emissievoorraad springen naar de top van de lijst. Dit zal met name opmerkelijk zijn als ze geen proportioneel groeiend vermogen tonen om zich te houden aan internationaal aanvaarde milieu- en sociale praktijken, goed bestuur en transparantie bij de besluitvorming, en het vermogen om oliemaatschappijen meer verantwoordelijk te houden voor de klimaatcrisis waarvoor ze grote verantwoordelijkheid.

Hoewel ze zich bewust zijn van de gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden die de manier moeten onderscheiden waarop ontwikkelde landen moeten reageren op klimaatverandering in vergelijking met ontwikkelingslanden, moeten grote oliemaatschappijen verantwoordelijk worden gehouden voor de koolstofemissies die ze produceren door de winning van fossiele brandstoffen waarmee ze winst maken . En dit moet volledig worden opgenomen in elk nationaal ontwikkelingsplan dat door Guyana en Suriname wordt ontwikkeld voordat de regeringen van deze landen kunnen worden gezien als geloofwaardige en verantwoordelijke partners in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Dit zou ook de enige manier moeten zijn om het label van greenwashing te vermijden, en voordat ze kunnen worden gepositioneerd om toegang te krijgen tot klimaatfinanciering om hun rentmeesterschap over hun bos en andere natuurlijke ecosystemen te belonen.

error: Kopiëren mag niet!