SWM verhoogt watertarieven per 1 november

De watertarieven bij de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, de SWM, worden per
1 november 2021 aangepast. Het besluit voor deze aanpassing is genomen tijdens de
Regeringsraadvergadering van woensdag.

De huidige tarieven zijn al jaren niet meer kostendekkend, waardoor de noodzakelijke dringende investeringen voor uitbreiding en onderhoud zijn uitgebleven.

De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een basistarief van SRD 18,47 per kubieke meter water,
wat gelijk is aan de kostprijs voor de productie van een kubieke meter water.
Het eindtarief zal voor de diverse tariefgroepen in verband met een kortingenstelsel gebaseerd op
het sociaal-economisch beleid van de regering alsmede toeslagen, verschillen van het basistarief.

De nieuwe tarieven zullen voor de meeste tariefgroepen verspreid over een periode van 12
kwartalen, met ingang van 1 november 2021 gefaseerd worden ingevoerd, totdat in november
2024 het eindtarief is bereikt. Voor de tariefgroepen 40 en 41 is de fasering gesteld op 6
maanden.

Bij de nieuwe tarievenstructuur wordt het concept van vastrecht en het staffelmodel verlaten. De
waterrekening komt voortaan tot stand op basis van het aantal verbruikte kubieke meter water
(m3), vermenigvuldigd met het tarief dat geldt voor die tariefgroep. Het minimaal te betalen
bedrag is gesteld op SRD 25 (Vijf en twintig Surinaamse dollars).

Via diverse kanalen zal de volledige tarievenstructuur uitgebreid aan de gemeenschap worden
gepresenteerd en nader worden uitgelegd.

error: Kopiëren mag niet!