President Santokhi onderweg naar Glasgow, Schotland, voor VN Klimaattop COP26

In het kader van de klimaatconferentie 2021 van de Verenigde Naties is president Chandrikapersad Santokhi donderdag vertrokken naar Glasgow, Schotland. Voor vertrek heeft het staatshoofd zijn functie plechtig ter waarneming overgedragen aan vicepresident Ronnie Brunswijk. De plechtigheid heeft in donderdagavond in de Sabakoe Lounge op de Johan Adolf Pengelluchthaven plaatsgevonden.

Voorafgaand aan de ondertekening van het protocol van overdracht, heeft president Santokhi in een vraaggesprek, aldus de Communicatie Dienst Suriname, aangegeven wat het belang is van de deelname voor Suriname aan deze klimaattop.Deelname is in het belang van de aanpak van de temperatuurproblematiek die elke seconde stijgt. Dit probleem moet volgens het staatshoofd wereldwijd gezamenlijk worden aangepakt en Suriname zal ook hieraan haar bijdrage leveren. “Aanpak van de stijgende zeespiegel behoeft aandacht, anders is heel Paramaribo over enkele jaren onder water. Dit, vooral vanwege het feit dat Suriname op een lage kustlijn ligt”, sprak de regeringsleider. 

Het gaat ook om compensatie van hetgeen het groene bos in Suriname aanbiedt aan de wereld. Met andere woorden, het kapitaliseren van ons groene bos, die gratis zuurstof levert voor de hele wereld. Het staatshoofd zei, dat er modaliteiten zijn ontwikkeld, mede met het oog op de financiële crisis, zoals carboncredits verkopen om zo geld te genereren voor het land. 

Ook van belang is de olie- en gasproductie. Er zijn geluiden, dat de regering moet mitigeren met olie en gas, omdat de productie hiervan bijdraagt aan temperatuurstijging. De regering gaat verder met de plannen om deze sector tot ontwikkeling te brengen, maar zij gaat het op een gebalanceerde wijze doen.

De president is er voorstander van, dat milieuissues gezamenlijk aangepakt moeten worden. Hij roept eenieder op, zoals de particuliere sector, bedrijven, private sector, non-gouvernementele organisaties en anderen, om de nodige ondersteuning te geven aan de regering en haar nationale agenda: het gaan voor het behalen van maximale profijt van het bos, olie en gas, gebalanceerde energiestrategie (groene energie) en milieubewustwording.

Er is reeds een technisch team vertrokken, de milieuautoriteit van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Milieu-minister Silvano Tjong-Ahin en Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zijn al in Schotland en op een later moment zal minister Armand Achaibersing zich aansluiten. Het ligt in de planning om tijdens deze grote klimaatconferentie op verschillende niveaus de belangen van het land te behartigen.

error: Kopiëren mag niet!