Eerste nierdialyse centrum voor kinderen geopend in St. Vincentius Ziekenhuis

Het eerste nierdialyse centrum voor kinderen in Suriname op de kinderafdeling van het St. Vincentius Ziekenhuis te Paramaribo is donderdag officieel geopend.

Nieraandoeningen komen niet alleen voor onder volwassenen, maar ook onder kinderen. In
Suriname zijn meerdere dialysecentra die voornamelijk bestemd zijn voor het behandelen van
volwassenen met nierproblemen. Echter, er zijn ook kinderen met nieraandoeningen. In Suriname
hebben jaarlijks 15-25 kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 18 jaar kortdurend of langdurend behoefte
aan dialysebehandelingen als gevolg van acuut of terminaal nierfalen. Deze kinderen werden tot nu toe
behandeld in de centra voor volwassenen, met alle risico’s van dien. Op basis van deze noodzaak, heeft
het ziekenhuis dit centrum voor kinderen opgezet in samenwerking met de Republic Bank.

“Adequate gezondheidszorg is een basisbehoefte voor iedereen, en een aanzienlijke transformatie in de
kwaliteit van gezondheidszorg aan kinderen met nieraandoeningen is doorslaggevend. Toen Republic
Bank bewust werd gemaakt van deze behoefte, waren wij onmiddellijk bereid om ons te committeren
hieraan, omdat we inzagen welk verschil dit centrum zou maken in de gezondheid, het welzijn en de
levensduur van de kinderen, alsook in de algehele gezondheidszorg van het land”, aldus de Managing
Director van de Republic Bank, Keith Johnson.

Samen met de directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, Manodj Hindori, heeft Johnson een
plakkaat onthuld waarmee het nieuwe centrum officiëel was geopend. Genodigden, personeelsleden
van het ziekenhuis en de media kregen een rondleiding, waarbij dokter Keenswijk tevens uitleg gaf over
de werking van de dialyse machines.
“Met de opening van dit dialysecentrum is één van mijn dromen in vervulling gegaan, doordat kinderen
met nierproblemen nu een veel grotere overlevingskans hebben. Daarnaast kan dialyse nu buiten schooltijd worden verricht, en kunnen de kinderen vanaf nu normaal naar school”, sprak kinderarts-nefroloog Dr. Werner Keenswijk, de trekker van het project.

Met behulp van haar sociaal maatschappelijk programma, The Power to Make a Difference, heeft de
Republic Bank reeds 18 projecten in Suriname kunnen ondersteunen. Het programma heeft als doel om
de gemeenschappen in alle landen waar de Bank opereert, te ondersteunen op het gebied van
gezondheidszorg, educatie, sport, milieubescherming en armoedebestrijding.
Voor de opzet van dit centrum heeft de bank een donatie van US$ 131,000 gedaan. Het St. Vincentius
Ziekenhuis heeft gezorgd voor een geschikte ruimte binnen het ziekenhuis en voor de uitvoer van het
project.

error: Kopiëren mag niet!