Anarchisme en regels

Suriname is in een volgende fase van vaccinatie beland. Het is de fase waarin de scheve verhoudingen duidelijk zichtbaar worden. Deze fase is nu dat bepaalde categorieën gevaccineerden een booster shot krijgen. Het gaat dan onder andere mensen boven de 60 jaar en mensen met een verminderde immuniteit. Hun tweede shot moet wel ouder dan 5 maanden zijn.

Ondertussen is nog steeds een groot deel van de samenleving nog niet gevaccineerd. Dit deel weigert hardnekkig om zich te laten vaccineren om uiteenlopende redenen. Een reden betreft de religie, de motivering van het niet willen vaccineren wordt wel heel in het algemeen geformuleerd. En zo zouden eigenlijk belijders van alle religiën de vaccinatie kunnen weigeren. Het gaat om 75 kerken van Gods Bazuin, 12 kerken van Logos International en 9 kerken van Bribi Ministries. Ze zijn tegen directe en indirecte vaccinatiedwang. Ze zeggen dat hun reden om te weigeren een Bijbelse reden is. Deze kerken geven eigenlijk aan, dat ze tegen elke vorm van dwang zijn, dus eigenlijk elke regel die de mens gebiedt/verplicht om iets te doen. Zelfs God dwingt geen enkel mens zeggen de kerken, om Hem te dienen en te volgen. Deze kerken zeggen dat God de mens heeft geschapen met een vrije wil ‘en dat respecteren wij en daar willen wij ons aan houden’. Het lijkt dat de vrije wil in strijd is met elke vorm van regelgeving vanuit de Staat. Hetgeen dat tijdens een persconferentie woensdag werd bekend gemaakt, lijkt veel op het aanhangen van anarchie. Daarop komen we straks terug.

De kerken vinden dat de regering een beleid heeft gevoerd van angst zaaien, polarisatie van de bevolking, haatzaaierij, schoffering en criminalisering van een deel van de samenleving. Men vindt dat de regering officieel een ‘apartheidsregime’ heeft ingesteld. Men vindt dat de democratie is losgelaten en gekozen wordt voor het opereren in een totalitaire Staat. Maar we hebben nog steeds een functionerend parlement, dus het verlaten van de democratie is niet te begrijpen. Ruim de helft van de bevolking wordt volgens de kerkelijke leiders brodeloos gemaakt. Het gonst in de gemeenschap inderdaad van berichten uit bedrijven die de indirecte vaccinatieplicht in het bedrijven invoeren. Er is nog geen wetgeving in Suriname, dus eigenlijk kunnen mensen nog steeds niet worden verplicht om zich te laten vaccineren. Die wetgeving kan komen. We zien dat ook in Nederland heel voorzichtig gesproken wordt over nieuwe regels en regels voor niet-gevaccineerden. Tegelijk wordt er geprotesteerd tegen de maatregelen van de regering aldaar.

De 10 evangelische organisaties in Suriname veroordelen met klem de ontwikkelingen in Suriname. Er zou weer een rechtszaak zijn aangespannen tegen de minister van Volksgezondheid hier. Maar er zijn nog geen zaken van werknemers met een indirecte vaccinatiedwang nog bij de Surinaamse rechter. Wanneer de indirecte vaccinatie intreedt in Nederland, dan zou de rechter daar snel te maken kunnen krijgen met rechtszaken en een uitspraak van de rechter. De laatste verklaring van de voorzitter van de Nationale Covid Coördinatieteam is dat het verplicht vaccineren nog niet nodig was in Suriname.     

En dan even uitweiden over wat anarchie en het anarchisme zijn.  Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). Als die macht er niet is, dan is er ook geen dwang vanuit deze autoriteiten. Belangrijk is hier de gedachte dat een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent. Als politieke stroming is de moderne anarchistische beweging rond 1860 ontstaan als een afsplitsing van het socialisme. Het belangrijkste kenmerk is dat het anarchisme iedere vorm van centraal gezag afwijst. Wel zijn veel anarchistische stromingen het erover eens dat de productiemiddelen collectief bezit behoren te zijn.

Volgens anarchisten leidt elke vorm van gezag tot onderdrukking en is het beter om een bestuur in de vorm van kleine autonome (zelfbesturende) gemeenschappen te hebben. Deze functioneren op basis van vrije associatie en gelijkheid van de deelnemers. Voorbeelden hiervan zijn grassroots- en basisdemocratieën zoals die bijvoorbeeld terug te vinden zijn in de manier van organiseren van actiekampen, acties of bijeenkomsten bij antiglobalistische protesten. Hier geldt besluitvorming bij consensus, organisatie in basisgroepen en autonomie van deelnemers als leidraad. Vanwege de nadruk op de vrije associatie van individuen wordt persoonlijke bewustwording door veel anarchisten belangrijk gevonden. Een anarchistisch adagium is dan ook “het persoonlijke is politiek”. We zijn in deze geïnteresseerd of de opvatting van de genoemde kerken wel overeenkomt met de opvattingen van de andere christelijke gemeenten. De vraag rijst ook wat de Interreligieuze Raad in Suriname over deze zaak denkt.

error: Kopiëren mag niet!