Voorbereiding samenwerking Kustwacht Suriname en Kustwacht Guyana

De Kustwacht Suriname zal met de Kustwacht Guyana onderzoeken hoe in de toekomst samengewerkt kan worden bij de aanpak van de gezamenlijke issues in elkaars maritieme zone. Er is gewerkt aan het opstellen van een concept Memorandum of Understanding (MoU) voor samenwerking dat gepresenteerd zal worden aan de beide regeringen. Dit is onder andere het resultaat van het bezoek dat kolonel Julius Skeete, Chef General Staf van de Guyana Defence Force Coast Guard (Kustwacht Guyana) 20, 21 en 22 oktober bracht aan majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur van de Kustwacht Suriname.  

“De gesprekken zijn in een vrij gemoedelijke sfeer gevoerd, omdat wij de essentie begrijpen voor de totstandkoming van een samenwerking. Beide partijen hebben met een open mind gesprekken gevoerd, waarbij rode draad is aangehouden van wat ons bindt”, aldus de waarnemend directeur van de Kustwacht Suriname.

Beide Kustwacht organisaties hebben presentaties verzorgd over hun eigen verantwoordelijkheden, structuur, cultuur en geschiedenis, waarbij ook gezamenlijke dreigingen en uitdagingen zijn geïdentificeerd. Middels elektronische correspondentie zal de MoU verder verfijnd worden, waarna het door beleidsmakers van beide landen in Guyana zal worden bekrachtigd middels ondertekening.

Grensoverschrijdende criminaliteit, zeeroverij, illegale visserij, smokkel van goederen tot aan mensenhandel zijn enkele zaken waarmee Suriname en Guyana bijna dagelijks mee te kampen hebben. 

Informatie-uitwisseling in deze en andere belangrijke veiligheid- en economische vraagstukken, kunnen volgens majoor Bhola het beste aangepakt worden middels gezamenlijke patrouilles in het maritiem grensgebied en/of als waarnemer op elkaars vaartuig. “Wij hebben heel lang uitgekeken naar het moment om samen te werken. Het is belangrijk voor beide landen.” 

Het bezoek was een voortvloeisel van het bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan zijn collega van Guyana, Irfaan Ali. Toen werd de wens geuit, dat er samenwerkingsverbanden tot stand moeten komen op verschillende gebieden. Eén daarvan is het komen tot samenwerken ter bevordering van de veiligheid in het maritiem gebied voor beide landen.

error: Kopiëren mag niet!