NDP-fractie: ‘’Vriendschapsrelatie met China zal voortgezet worden’’

De vriendschapsrelatie met de Volksrepubliek China zal voortgezet worden, ongeacht welke regering aan de macht is. Dit standpunt heeft de fractie van de NDP in De Nationale Assemblée, ingenomen bij het beleefdheidsbezoek, dat zij woensdag 27 oktober 2021 bracht aan de nieuwe Chinese ambassadeur, Han Jing, zo laat de fractie via een uitgebracht persbericht weten.

De parlementaire NDP-delegatie bestaande uit drs. Rabindre Parmessar (fractieleider), dr. ir. Ashwin Adhin (gewezen vicepresident), ir. Stephen Tsang, mr. Ebu Jones, Jennifer Vreedzaam, mr. Patrick Kensenhuis, Annie Sadi, Remie Tarnadi en Wilsientje van Emden, heeft namens de gemeenschap die zij vertegenwoordigt, haar hartgrondige dank betuigd aan de Chinese overheid voor de bijzondere ondersteuning die zij nationaal én internationaal hebben gegeven aan Suriname, gedurende de afgelopen 45 jaren van diplomatieke betrekkingen tussen de beide landen.

Fractieleider Parmessar gaf in zijn redevoering de ontstaansrelatie tussen China en Suriname aan. De NDP is de Chinese regering zeer erkentelijk voor de steun in materiële en immateriële zin, geboden in de afgelopen regeerperiode. Volgens de fractieleider heeft China bijgedragen aan de realisatie van vele projecten en de verdere ontwikkeling van ons land. Een hoogtepunt uit deze samenwerkingsrelatie was het staatsbezoek van het voormalig staatshoofd Desiré Bouterse, aan de Volksrepubliek China. De NDP en China hebben min of meer dezelfde ideologische inzichten en de NDP zal de One China Policy blijven ondersteunen.

Gewezen vicepresident Adhin heeft zijn licht laten schijnen over de vele projecten die onder zijn leiderschap zijn geïnitieerd en uitgevoerd in de afgelopen periode. ‘’Er was een grote achterstand in de sociale agenda van Suriname, voordat de NDP het roer overnam. Ondanks er vele succesvolle inspanningen zijn gepleegd om die sociale achterstand in te lopen, is er nog veel werk aan de winkel. China heeft als bevriende natie, maar ook als strategische partner in het ontwikkelingsproces van ons land een wezenlijke bijdrage geleverd in ondermeer de aanleg van onze infrastructuur (Dalian projecten), Safe city project en de komst van Huawei op de digitale markt. Het is jammer dat vanwege gewijzigde beleidsinzichten, lopende projecten geen voortgang vinden, waaronder het Dalian Housing Program en het Baggerproject van de Surinamerivier’’, aldus Adhin.

De leden Tsang en Jones benadrukten, dat ontwikkeling een voortdurend proces moet zijn ongeacht de omstandigheden waarin een land zich verkeert. Zij waren van mening, dat de volgende generatie goed doordrongen moet zijn van de ideologische inzichten die zij propageren en het belang van de samenwerkingsrelatie. De leden Vreedzaam en Kensenhuis brachten de potentie van het district Para tot uiting in met name de agrarische sector en toerisme. Voorts werd aandacht gevraagd voor de continuering van de capacity building programma’s.

Ambassadeur Han heeft in de periode die hij in het land is een hechte vriendschap en eenheid ervaren. ‘’De toekomst van Suriname is gegarandeerd, alsook de vriendschapsrelatie met China’’, benadrukte de ambassadeur. Han sprak zijn waardering uit voor het feit dat Suriname één van de eerste landen is geweest die de Memo (One Belt One Road) en het actieplan heeft ondertekend. Hij beloofde dat de capacity building programs gecontinueerd zullen worden.

Het eerste project dat de kersverse ambassadeur wenst uit te voeren is een medisch team te laten halen, die de gezondheidswerkers hier kan aanleren om op traditionele Chineze wijze een genezingsproces op gang te brengen. Echter is dit project nog niet van de grond gekomen vanwege de Covid-19 patiënten die nog in het Regionaal Ziekenhuis Wanica worden opgevangen en de zegen van de gezondheidsautoriteiten alhier die vooralsnog is uitgebleven. ‘’De noden in de Surinaamse samenleving zullen geinventariseerd worden en op basis daarvan zullen er meer projecten uitgevoerd worden ten behoeve van de welvaart en welzijn van de Surinaamse gemeenschap’’, aldus Han.

error: Kopiëren mag niet!