ABOS-voorzitter: “De mensen kreunen om een stukje grond”

Domeingronden bouwrijp maken is volgens Martin Atencio, voorzitter van de Algemene Belangen organisatie Suriname (ABOS), de oplossing voor het occupatie en krakersvraagstuk in Suriname. “De toegewezen domeingronden die niet tot ontwikkeling worden gebracht moeten ingetrokken en bouwrijp gemaakt worden voor de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. Dit is conform de landhervormingsdecreten”, laat de voorzitter van de ABOS weten.

“De staat heeft het recht om gronden die niet worden gebruikt in te trekken.” Daarbij merkt Atencio op dat het bouwen van huizen niet nodig is. “Stimuleer de samenleving om huizen zelf te bouwen. We horen ook steeds dat de huizen geschenken zijn van bepaalde landen, maar wie krijgen de huizen?”, vraagt Atencio fel. “Zijn het de minder draagkrachtigen? Nee, antwoordt Atencio. Vaak zijn het politieke vrienden”, merkt hij op, terwijl hij ook aangeeft dat er in veel gevallen sprake is van doorverhuren van de woningen. Op grond hiervan pleit Atencio voor het beschikbaar stellen van gronden. “Iemand die dringend een huis nodig heeft bouwt iets van zinkplaten en gaat erin wonen. Geef ze hun grond.”

Registreren

Hij zegt, dat de laatste ontwikkelingen hebben aangetoond hoe groot het probleem is. Ook heeft hij weinig hoop in het registreren. “Het blijft bij praten en registreren. Wanneer iemand registreert weet je niet of de aanvrager al 10 hectare grond heeft.”

Atencio: “Aan de samenleving is transparantie, zekerheid en een stukje grond beloofd. We zouden ons moeten schamen dat we nog met dit fenomeen kampen in het land.”

Atencio keurt het kraken en occuperen niet goed, maar kan de nood van de mensen wel begrijpen. “We willen dat er nu bouwrijpe kavels beschikbaar komen”, zegt hij nogmaals. Hij noemt de familie ‘Watson’ die vorige maand is ontruimd. “Tot op de dag van vandaag woont de helft op straat en de andere helft in een kleine woning.” Hij noemt ook de familie ‘Ramsaran’, die nu overal woont.

Atencio zegt dat de nood voor heel veel mensen hoog is. “Wat zou men zeggen als deze mensen ook hadden geoccupeerd?”, vraagt hij zich af. Hij is er ook voorstander van om de verdeling van gronden uit de politieke sfeer te halen. Als oplossing ziet hij dat bouwrijpe kavels via het ministerie in de media bekend worden gemaakt. “Daarmee verminder je het aantal occupanten en krakers.

Atencio is er geen voorstander van dat grondbeschikkingen in de verschillende districten worden uitgedeeld. Hij merkt op dat personen die zijn aangesloten bij zijn organisatie nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een beschikking. “Wanneer wij navraag doen dan horen wij dat zij nog niet aan de beurt zijn, dat is al decennia lang het geval.”  Atencio ervaart hetzelfde in Moengo en Albina. “Ik heb keiharde bewijzen en de mensen kreunen voor hun rechten.” Om deze reden laat Atencio weten dat dit soort zaken transparanter moeten plaatsvinden. Want in veel voorkomende gevallen krijgen niet de juiste mensen de felbegeerde beschikking in handen, maakt de voorzitter van de ABOS tot slot duidelijk.  
RB

error: Kopiëren mag niet!