50% vaccinatiedekking doelgroep populatie gehaald

“We hebben de 50% gedeeltelijk gevaccineerden gehaald. We gaan gestadig door. Elke dag zijn er plekken waar mensen terecht kunnen om te vaccineren, met name de twee grote vaccinatiesites POC en het Zorg Hotel”, aldus Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitster van de  Stuurgroep Covid- Communicatie, donderdag tijdens wekelijkse Covid-19-persconferentie.

Volgens Nannan Panday-Gopisingh is totaal 51,24% van de doelgroep populatie gedeeltelijk gevaccineerd en 40,57 % volledig gevaccineerd. Momenteel zijn er landelijk 247.146 personen in Suriname met minimaal 1 prikje. 

De deskundige wees erop dat van alle ziekenhuisopnames tot nu toe, de groep niet-gevaccineerden nog steeds het hoogste percentage is en wel 66,4%. Onder de overledenen is het aantal niet-gevaccineerden ook nog steeds het hoogst, dan de volledig, niet-volledig en de onbekenden. Zij zegt dat dit een trend is die zich continu voortzet. 

Verder gaf Nannan Panday-Gopisingh aan dat onder alle ziekenhuisopnames en overledenen, vrouwen het meest worden opgenomen en iets meer mannen sterven aan de gevolgen van Covid-19. De meeste opnames en overlijdens vinden in Paramaribo plaats, gevolgd door het district Wanica.  “We blijven bezig, we blijven ons inzetten. We willen u daarvoor natuurlijk heel hartelijk bedanken omdat we een gezamenlijk doel nastreven, namelijk met z’n allen veilig wonen, veilig werken en veilig leven”, aldus Nannan Panday-Gopisingh.

error: Kopiëren mag niet!