Wereldwijde strijd om CO2-uitstoot te beteugelen

Samen zijn China, de VS, de Europese Unie en India verantwoordelijk voor meer dan 60% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Terwijl de VS en de EU het CO2-gebruik verminderen, verwachten China en India dat hun uitstoot zal blijven stijgen.

In april kondigde de Amerikaanse president Joe Biden aan dat de VS ernaar zou streven zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50 tot 52 procent onder het niveau van 2005 te verminderen. Dit volgde op hernieuwde toezeggingen van andere ontwikkelde landen. In het kader van de Europese “Green Deal” is de emissiereductiedoelstelling van de EU onder de Overeenkomst van Parijs verhoogd tot 55 procent onder het niveau van 1990 tegen 2030.

Canada heeft ook zijn klimaatdoelstellingen geactualiseerd en zich ertoe verbonden tegen 2030 40 tot 45 procent te verlagen tot onder het niveau van 2005, en Japan heeft ook aangekondigd dat het zijn doelstelling zal versterken tot een verlaging van 44 procent onder het niveau van 2005 tegen 2030.

China en India verwachten echter nog steeds dat hun uitstoot het komende decennium zal stabiliseren of blijven stijgen.

In het kader van het Klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 werd bereikt, beloofde China dat zijn uitstoot rond 2030 zou pieken. Sindsdien heeft president Xi Jinping beloofd om tegen 2060 “koolstofneutraliteit” te bereiken – wat betekent dat de netto koolstofemissies van China nul zullen bereiken.

Volgens de Climate Action Tracker (CAT) zal de uitstoot van China volgens de huidige beleidsprojecties naar verwachting in 2030 13,2 tot 14,5 gigaton CO2-equivalent (GtCO2e) bereiken. CAT concludeert dat het huidige beleid van China “onvoldoende” is om aan de afspraken van Parijs te voldoen 1,5 °C grens, en zijn meer in overeenstemming met een opwarming van de aarde van 3 °C.

India heeft nog geen datum vastgesteld voor wanneer zijn uitstoot zal pieken – erop wijzend dat de natie veel armer is dan de VS of de EU, en het is oneerlijk om ze aan dezelfde normen te houden. Volgens het huidige beleid en de huidige maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen in 2030 naar verwachting een niveau van 3,8-4,0 GtCO2e bereiken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: