Suriname onderhandelaar Karel Eckhorst: “Mogelijke doorbraak in IMF-kwestie in zicht”

Er is een mogelijke doorbraak in zicht in de kwestie IMF, Internationaal Monetair Fonds De uitvoerende Raad van Bestuur van het IMF lijkt in de ontstane patstelling die is ontstaan tussen het IMF en China, met een tussenoplossing voor de dag te zullen komen waardoor toch goedkeuring zal kunnen worden verleend aan het financieel ondersteuningsprogramma aan Suriname. Dit zegt Suriname IMF-hoofdonderhandelaar drs. Karel Eckhorst in gesprek met Dagblad Suriname.

Volgens Eckhorst heeft Suriname de afgelopen dagen met volle ondersteuning van verschillende grote landen binnen het IMF hemel en aarde bewogen om het proces van goedkeuring door de IMF-board van het Suriname financieel ondersteuningsprogramma te faciliteren. “Er lijkt thans een mogelijke doorbraak te zullen komen”, zegt Eckhorst. Het IMF ondersteuningsprogramma ter waarde van US$ 690 miljoen komt in de vorm van een uitgebreide fondsfaciliteit (EFF) met een looptijd van 36 maanden. Bij goedkeuring van het programma op het hoogste niveau van het IMF, komt een het eerste tranchebedrag van US$ 57,5 miljoen direct beschikbaar voor Suriname.  

Veel beweging binnen IMF-top

De Surinaamse regering is dagelijks ettelijke keren in contact met het IMF, haar deskundigen en toppers van afdelingen op verschillende niveaus. Van allerwegen wordt erop gewezen dat Suriname reeds aan alle voorwaarden heeft voldaan. Ook de financiële garanties van bilaterale schuldeisers zijn binnen. De roep binnen en rond het IMF om het financieel ondersteuningsprogramma aan Suriname gauw goed te keuren klinkt de afgelopen dagen steeds luider. 

Het proces van goedkeuring door de IMF-board is sinds enige weken muurvast gelopen. De financiële garantiestelling die China als grootste bilaterale schuldeiser van Suriname heeft gegeven voor herschikking van een schuld van ruim US$ 552 miljoen, is voor het IMF niet hard genoeg. China vindt van wel en zegt daar niets aan te zullen veranderen. Het IMF voert aan dat China de herschikking van Suriname’s schulden langs parameters moet doen plaatsvinden zoals dat ook geldt voor de overige schuldeisers. China vindt dat te vergaand en vreest precedentenwerking naar andere landen toe die bij haar ook in het krijt staan. Het IMF vindt verder ook, dat de garantiestelling van China getekend zou moeten worden door een hogere regeringsfunctionaris of de hoogste top van het China Exim bank. De financiële garantiestelling van China, welke het IMF enkele weken geleden heeft ontvangen, is uitgegeven en ondertekend door de ambassadeur van China in Paramaribo. 

Elke dag armer

Van Surinaamse zijde is de afgelopen dagen bij het IMF met nadruk erop gewezen, dat elke dag dat een besluit uitblijft, de burgers in Suriname armer worden en de vooruitzichten voor verlichting en verbetering langer uitblijven.  Karel Eckhorst verduidelijkt tegenover Dagblad Suriname, dat de Surinaamse regering de afgelopen maanden in het kader van herstel van de economie drastische maatregelen heeft doorgevoerd. Vanwege de lastenverzwarende effecten van die noodzakelijke maatregelen heeft de regering uit eigen besparingen verlichting proberen te brengen voor de samenleving. Zonder de financiële ondersteuning van het IMF echter is de rek eruit. De regering heeft financiële armslag nodig om vooral de sociale gevolgen van genomen en nog te nemen economische maatregelen enigszins te kunnen opvangen. Er wordt door Suriname en van diverse kanten gewezen op het belang van IMF-goedkeuring van het financieel ondersteuningsprogramma aan Suriname. Volgens Eckhorst wordt vanwege de toenemende druk, thans binnen de IMF-top gekeken naar hoe bepaalde procedures te versoepelen. Hij zegt hoopvol te zijn, dat spoedig een doorbraak komt in de situatie met het IMF. Het is eerder nimmer voorgekomen, dat een goedkeuring van een staff level agreement met een lidland zo lang op zich laat wachten. Het staff level akkoord tussen Suriname en het IMF dateert van eind april dit jaar, en sindsdien wacht Suriname op goedkeuring door de IMF-board. 

IMF-programma onderdeel HP

De overeenkomst met het IMF is voor de Surinaamse regering een belangrijk onderdeel in het Herstelplantraject om uit de financieel economische crisis te komen. Goedkeuring van de overeenkomst opent deuren bij andere internationale instituten zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Wereldbank. De IDB heeft reeds de harde toezegging gedaan Suriname met US$ 500 miljoen te zullen bijstaan. IDB-president Maurico Claver-Carone wordt komende maand in Suriname verwacht voor een werkbezoek. De IDB heeft eerder laten weten dat het ook zonder IMF goedkeuring bereid is zaken met Suriname te doen. Dat zal moeten blijken bij het aankomende bezoek van de IDB topman.

Vorige week is een grote technische delegatie van de Wereldbank op bezoek geweest in Suriname voor besprekingen. Het Herstelplan van de regering stond daarbij centraal. De Wereldbank delegatie is zich komen oriënteren hoe Suriname met projecten en programma’s bij te staan. Over Inhoudelijke details is niet veel bekend geworden over het bezoek dan dat “de Wereldbank hiermee serieuze belangstelling toont voor Suriname”, zoals de Communicatie Dienst Suriname  in een persbericht liet weten. 

Druk steeds groter

De economische en financiële druk op de samenleving groeit met de dag. De situatie met Covid-19 maakt de situatie er niet beter op. De verhoging van de stroomtarieven houdt de samenleving nog steeds in haar greep. Over enkele dagen komt de verhoging van telecom tarieven. Het sociaal en economisch leven komt hiermee nog verder onder druk te staan. Ondertussen houdt een ieder zijn hart vast over de huidige wereldmarktontwikkelingen waarbij de prijzen van olie en gas stijgen. Met het winterseizoen voor de deur zullen de olie- en gasprijs alleen verder stijgen. Door de aanhoudende  ontwrichting van productie en distributie van goederen en diensten in de wereld, en de enorme verhoging van vrachtkosten, zijn de prijzen van alle goederen gestegen. Suriname kijkt aan tegen een importinflatie waar ze absoluut geen greep op heeft. De brandstofprijs staat weer onder druk. Stijging van de brandstofprijs lijkt onvermijdelijk, tenzij de regering besluit om de huidige subsidie verder te verhogen. Vanuit de vakbeweging wordt aangedrongen op verlichtende maatregelen.

Een belastingverlichting per 1 januari is verwachtbaar. Belastingschijven zullen worden verruimd en de 10% solidariteitsheffing komt weg te vallen. De burger houdt hiermee wat meer besteedbaar inkomen over. Het bedrijfsleven dringt aan op verruiming van faciliteiten om ondernemerschap en productie ter hand te kunnen nemen. De andere kant is dat de overheid door de belastingverlichting te maken gaat krijgen verminderde inkomsten. Deze zullen vanuit elders gecompenseerd moeten worden. De regering voelt de hete adem van de vele economische en financiële uitdagingen. Het financieringsgat dicht krijgen en meer financieel armslag creëren zijn topprioriteiten.

SS

error: Kopiëren mag niet!