Milieuactivist vraagt aandacht voor mudlakes


De stilte rondom de ‘mudlakes’ betekent niet dat ze zijn verdwenen. Milieuactivist en bioloog Erlan Sleur wijst op de gevaren voor de gezondheid als dit zo blijft. Chemicaliën in de bodem, achtergelaten door Suralco zitten nog altijd in de grond. De lakes zijn met plastic afgedekt en duizenden trucs zand zijn erover gestort. “Dit zien we aan de hand van satellietfoto’s.”

Sleur vertelt, dat wanneer zand over zo’n ‘lake’ wordt gestort dit tot gevolg heeft dat er weer van alles overheen groeit. Het probleem is echter daarmee niet verdwenen. “Hoe komt het dat de multinational zich nu pas realiseert dat het afgedekt moet worden met plastic?”, vraagt Sleur. Eerder was dat niet het geval. Hierdoor konden chemicaliën het grondwater in. In 2018 is in totaal 5 vierkante kilometer afgedekt, verdeeld over twee locaties.

Tijdens een protest tegen Suralco in Paranam wees een topper Sleur op een passage in een Memorandum of Understanding waarin Suralco aangeeft, dat de waterbronnen te La Vigilantia gesloten moesten worden. Sleur vindt het zeer opmerkelijk, dat uit wat hij inzag bleek dat er geen water in dat gebied gepompt mocht worden. “Een multinational wil natuurlijk geen rechtszaak aangespannen krijgen en wil voorkomen dat die bronnen gecontamineerd zijn.” Sleur pleit daarom voor onderzoek.

Hij wijst de mudlakes aan als een serieuze dreiging maar zegt ook dat “niet alleen de mudlakes ook de ontginning van bauxiet heeft invloed gehad.” Savannezand is namelijk doorlatend en giftige stoffen laat het gemakkelijk door naar het grondwater.” Extra alertheid van verschillende diensten is naar het oordeel van de milieuactivist van groot belang en vandaar dat Sleur er nogmaals op wijst dat onderzoek nodig is. “Er zijn tot nu toe geen publicaties van een onderzoek”, zegt hij.

Radioactiviteit….

Wel heeft Sleur in 2018 zelf een onderzoek gedaan op slechts drie plaatsen in het gebied naar radioactiviteit en daarover merkt hij op dat “de resultaten niet mooi waren.” Hij vraagt zich af hoe de gezondheidssituatie van de mensen in dat gebied er over 20 jaar uit zal zien, maar wijst erop dat ook op andere locaties mensen de gevolgen kunnen ondergaan. “Zoiets in ons grondwater verspreid zich”, zegt hij kort.

Vragenstellen in de Assemblee noemt hij achterhaalt, maar Sleur legt wel de nadruk op onderzoek. “We moeten wakker worden en geen broodvrees hebben”, benadrukt de activist. De aanwezigheid van radioactieve stoffen heeft tot gevolg dat deze door planten, waaronder groenten die geplant worden, kunnen worden opgenomen. Het is volgens Sleur daarom dan ook tijd om een structurele oplossing voor de mudlakes te vinden.

RB 

error: Kopiëren mag niet!